"Voorzichtig met huurprijsverhogingen, goed kijken naar besparende maatregelen en snel reageren als huurders in de problemen dreigen te komen”

Betaalbaar wonen is voor ons als woningcorporatie één van onze belangrijkste taken. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe groot is de uitdaging op dit moment? Caroline Timmermans, directeur-bestuurder van WonenBreburg, geeft antwoord op de vragen.

Hoe zorgt WonenBreburg voor betaalbaar wonen?
“We willen dat iedere huurder betaalbare woonlasten heeft die passen bij de kwaliteit van de woning en bij het inkomen. We houden de huurprijzen goed in de gaten, afgelopen jaar was er geen huurverhoging, maar ook het jaar daarvoor kregen bijvoorbeeld ruim 9.500 huurders geen huurverhoging. Samen met de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW) maken wij hier afspraken over, net als over de verdeling van de woningen over de verschillende prijscategorieën. Driekwart van onze woningen heeft een huurprijs die bereikbaar is voor mensen met de laagste inkomens.”

En de energie- en servicekosten? Hebben jullie daar invloed op?
“Wij kijken steeds meer naar de totale woonlasten – dat is huur inclusief service- en energiekosten - in plaats van alleen de huurkosten. Die lasten moeten in verhouding zijn tot de kwaliteit van de woning en de portemonnee van de huurder. Verduurzaming helpt huurders om de energiekosten in de hand te houden. De zonnepanelen die huurders via WonenBreburg kunnen aanvragen, lopen als een trein. Daar zijn we trots op. Ook helpen onze energiecoaches met advies om zo energiezuinig mogelijk te leven.”

Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen?
“Als dat het geval is, willen we zo snel mogelijk helpen. Onze incassoconsulenten komen bij een betalingsachterstand snel in actie, om erger te voorkomen. Liever nog 
zijn we dit voor. Zeker nu de energieprijzen zo hard stijgen, zijn we hier extra alert op. Mochten betaalproblemen dreigen, neem dan contact met ons op. Samen komen we
tot een oplossing.”

Wat doen jullie op het gebied van duurzaamheid?
“Alleen de komende vier jaar al verduurzamen we 1.850 woningen via het groot onderhoud. We pakken zoveel mogelijk woningen met hoge energiekosten en/of hoge CO2-uitstoot aan. En leggen zo’n 8.500 zonnepanelen op daken. Dat doen we via nieuwbouw, na groot onderhoud en op verzoek van huurders. Ook willen we 1.400 woningen aardgasvrij maken.”

Wat zijn voorbeelden van duurzame verbeteringen?
“Goede isolatie van dak, vloer en gevel bijvoorbeeld. En zonnepanelen. Waar mogelijk sluiten we woningen aan op het warmtenet. Als dat niet kan, maken we huizen klaar
om in de toekomst gasloos te worden. En we vervangen op veel plaatsen het koken op gas door koken op elektra.”

Komen er komende jaren nieuwe woningen bij?
“Het aantal woningzoekenden voor een sociale huurwoning is groot. Het uitbreiden van onze woningvoorraad is daarom een belangrijk punt. We richten ons vooral op twee- en driekamerwoningen. Alleen zijn er weinig geschikte plekken, zijn de kosten hoog en het duurt lang tot een plan uitgevoerd kan worden. Dat zorgt ervoor dat
we minder bouwen dan we graag willen. Daarom kijken we ook naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld flexwonen, waarbij we tijdelijke woningen op tijdelijke locaties maken.
En we onderzoeken of woningsplitsen of woningdelen interessant is. Dat zijn nieuwe ontwikkelingen, daarom gaan we zorgvuldig te werk. Op deze manier willen we
prettig wonen bereikbaar maken voor een zo groot mogelijke groep mensen.”

Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg denkt actief mee
Wim Leerves is voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW): “Wij komen op voor de belangen van alle huurders van WonenBreburg. Afspraken over de huren liggen vast in het betaalbaarheidsakkoord dat we samen met het bestuur opstelden. Ook bespreken we de jaarlijkse huurprijsverhogingen. Wij willen net als WonenBrebrug de lasten zo verdelen dat de laagste inkomens de laagste huurverhoging krijgen. Op het gebied van duurzaamheid houden we in de gaten dat niet alle onderhoudskosten worden doorberekend aan de huurders. En dat zij meeprofiteren van maatregelen die energiekosten besparen. Soms staan we voor lastige keuzes: na groot onderhoud kan een woning in een hogere huurprijscategorie terecht komen. Dat willen we in de meeste gevallen voorkomen. Hierdoor moeten we heel goed kijken naar verbeteringen die we wél en niet uitvoeren. Als het gaat om de bouw van nieuwe huurwoningen: daar zetten wij ons samen met het bestuur van WonenBreburg
voor in. Alleen zijn we hierbij gebonden aan de medewerking van andere partijen. Daardoor liggen nieuwbouwplannen vaak langer dan we zelf zouden willen.”