Snel hulp bij betalingsproblemen

Iedereen zit wel eens een maand krap. Als financiële problemen uit de hand lopen en u het overzicht verliest, is het belangrijk om er zo snel mogelijk iets aan te doen. Incassoconsulenten Wenda Molenschot en Anique Donders vertellen hoe WonenBreburg snel het gesprek aangaat met huurders. Ook leggen ze uit hoe ze samenwerken met bijvoorbeeld maatschappelijk werk. 

“We komen in actie als wij zien dat een bewoner een huurachterstand heeft van één maand”, vertelt Wenda. “Dat is snel, maar een betalingsachterstand loopt snel op en we willen graag helpen. We proberen op verschillende manieren in contact te komen met de huurder, zoals via e-mail of telefoon. We gaan ook meteen op huisbezoek. Dat doen we samen met iemand van IMW, Instituut voor Maatschappelijk Werk. Dit omdat we regelmatig zien dat er meer aan de hand is. Iemand kan depressief zijn. Of net ontslagen. En we komen ook problemen als verslaving tegen.”

Hulp op maat
Anique vult aan: “Wij geven een huurder ruimte om hulp te accepteren en het contact met hulpverlening te leggen. We oordelen niet. We kijken verder dan alleen financiële zaken en komen met hulp op maat zoals een betalingsregeling of mentale ondersteuning. De samenwerking tussen WonenBreburg en maatschappelijk werklevert resultaat op: mensen voelen zich gehoord.”

Ogen en oren van de buurt
Ook de buurtbeheerders spelen een rol bij het vroeg signaleren van problemen bij huurders. Anique: “Zij zijn de ogen en oren van de wijk en zij zien het als iemands situatie verandert. Ze nemen bijvoorbeeld contact met ons op als ze na een praatje aan de deur denken dat hulp wenselijk is.”

Schaamte is niet nodig
Er is nog veel schaamte als het gaat om betalingsproblemen. “Niet nodig”, vindt Anique. “Door erover te praten, kunnen we een oplossing bedenken. Je hoeft er niet alleen mee te lopen. Wij merken ook dat mensen vaak opgelucht zijn na een gesprek. Het is de eerste stap in het oplossen van geldproblemen.”