Overlijden oud-bestuurder Ton Streppel

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-bestuurder Ton Streppel.

Ton was van 2000 tot 2014 directeur-bestuurder bij WonenBreburg en rechtsvoorganger Wonen Midden-Brabant. Hij was een deskundige en betrokken bestuurder, een pleitbezorger voor de aanpak van leefbaarheidsvraagstukken en een samenwerker pur sang, mede op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. 

Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn vrouw Monique en (klein-)kinderen.