Al 50 jaar saamhorigheid in de Berkenflat

De Berkenflat in de Tilburgse Bomenbuurt bestaat 50 jaar. Onder de bewoners van de tachtig appartementen heerst veel  saamhorigheid; ze kijken naar elkaar om. Dat was toen zo – en dat is nu nog steeds zo.


Bewoner Frans Cools: “Ik heb in Westpoint gewoond, maar wist van mijn zwager dat het in de Berkenflat een stuk gezelliger is.  Het sociale contact is er echt heel fijn.

In de flat wordt veel georganiseerd, schetst bewoner Frans: “Een kerstbingo, kaarten op dinsdagmiddag, voetbalwedstrijden kijken met elkaar. Maar er is ook een veegploeg,  vrijwilligers die onkruid en zwerfafval opruimen. En zelf heb ik bijvoorbeeld in de containerruimte een oplossing aangebracht voor oudere bewoners die moeite hebben om de  zware deksels van de containers op te tillen: met een simpel systeempje hoeven ze nu alleen maar aan een touwtje te trekken.”

Jubileum

Dit najaar was het precies vijftig jaar geleden dat de flat aan de Hart van Brabantlaan werd opgeleverd. Dat werd gevierd met een gezellig jubileum. In wijkcentrum In de Boomtak stonden de bewoners  met een lunch en woordjes stil bij het jubileum. De jubileumen bewonerscommissie begon een jaar geleden al met de voorbereidingen. Frans maakte een PowerPoint, met de geschiedenis van de  Berkenflat en de omgeving, die de hele middag op een groot scherm in het buurthuis te zien was.

Gouden bewonerscommissie

Ook directeur-bestuurder Caroline Timmermans was er om samen met de bewoners stil te staan bij het jubileum: “Weet dat jullie inzet gezien en gewaardeerd wordt”, begint ze haar toespraak. “De  manier waarop jullie dit met elkaar en in overleg met ons doen, is goud en een voorbeeld van hoe we het overal wel zouden willen. Je thuis voelen op de plek waar je woont, daar zetten jullie je als  huurders van harte voor in. Door het organiseren van verbinding en het zijn van een goede buur. En door vanuit wederzijds vertrouwen met ons in gesprek te gaan. Laten we dat vasthouden, zodat jullie hier met elkaar prettig blijven wonen.”