Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg

Uw huurdersvertegenwoordigers denken continu met ons mee. Dat doen zij in de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg, ook wel SHW genoemd.

Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW) is een organisatie die opkomt voor de belangen van alle huurders van WonenBreburg. Zij overlegt met het bestuur van WonenBreburg. De spelregels hiervoor kunt u lezen in het reglement Huurdersparticipatie WonenBreburg. Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van het Bewonersplatform WonenBreburg Breda en HBO Wonen 99 (Tilburg).

Het SHW denkt bijna dagelijks met ons mee. Wij zien elkaar eens per 2 maanden en bespreken allerlei zaken zoals het huurbeleid, onze dienstverlening, onderhouds- en nieuwbouwplannen. Zij worden ondersteund door een professionele adviseur, zodat ze samen een stevige (discussie)partner voor ons zijn.

Nieuwsgierig wat ze dit afgelopen jaar voor u bereikt hebben? Kijk hieronder het filmpje met behaalde resultaten van SHW.