HBO Wonen 99 Tilburg

In Tilburg worden de huurders van WonenBreburg op lokaal niveau vertegenwoordigd door Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99, ook wel HBO Wonen 99 genoemd.

Deze vereniging overkoepelt alle commissies van huurders van WonenBreburg in Tilburg en omgeving en bestaat uit leden van deze huurderscommissies. De commissies kiezen ook het bestuur.

HBO Wonen 99 voert op stedelijk niveau in Tilburg overleg met WonenBreburg en andere organisaties. HBO Wonen 99 informeert en ondersteunt de commissies, bijvoorbeeld als er grote veranderingen zijn gepland in de wijk.

Daarnaast is de HBO Wonen 99 lid van Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBO Tilburg) waar het kennis en ervaring kan delen. WonenBreburg en HBO Wonen99 hebben samen afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover overleg wordt gevoerd en de rechten die de HBO heeft.

Informatierecht

Als WonenBreburg afspraken wil veranderen over onderstaande onderwerpen informeert zij HBO Wonen 99 hierover. Het gaat om afspraken over:

 • Het nieuwbouwbeleid;
 • De afweging sloop/nieuwbouw van een flat, buurt;
 • De planvorming en het programma van eisen;
 • Het verkoopplan en de verkoopprocedure in een bepaalde wijk.

Gekwalificeerd adviesrecht

Als WonenBreburg het beleid wil veranderen, vraagt zij eerst advies aan de SHW, één van de huurdersbelangenorganisaties of een commissie. WonenBreburg kan dit advies meenemen bij het nieuwe beleid. Het gaat over onderwerpen als:

 • Het volkshuisvestingsplan, ondernemingsplan en werkplan van WonenBreburg;
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • Een fusie, of samenwerking met andere partijen;
 • Het strategisch voorraadbeleid;
 • Het beleid en de procedure voor het verbeteren van woningen;
 • De inhoud van huurcontracten en reglementen;
 • De procedure voor het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst;
 • Het incassobeleid;
 • Het huurbeleid voor het eerstvolgende jaar;
 • Het beleid voor de servicekosten;
 • De procedure voor de afrekening van de servicekosten;
 • De prijsbepaling van het servicepakket voor alle huurders;
 • De procedure bij verhuizing;
 • Het beleid voor de aanpassing van een woning door de huurder;
 • Het nieuwbouwbeleid (algemeen);
 • Het verkoop- en aankoopbeleid van woningen (algemeen).

Instemmingsrecht

WonenBreburg neemt pas besluiten over bepaalde zaken als er overeenstemming is met HBO Wonen 99. Het gaat hierbij over onderwerpen als:

 • Wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst, het participatiereglement en de statuten tussen verhuurder en huurdersparticipatie;
 • Voorlichting en informatie aan huurders (algemeen).

Meer weten over HBO Wonen 99? Kijk dan op de website van HBO Wonen 99.

Contactgegevens

H.B.O. Wonen 99
Postbus 4011
5004 JA Tilburg
Telefoon: 013-5907083
Bezoekadres (op afspraak): Ringbaan Noord 165, 5046 AA, Tilburg
Website: HBO Wonen 99