Pilot met woningen voor 25 spoedzoekers in Breda en 50 in Tilburg

Vanaf 15 april publiceert WonenBreburg woningen in Breda en in Tilburg, speciaal voor spoedzoekers. Dit is de start van de pilot die tot het eind van 2019 duurt, waarin spoedzoekers een woning kunnen vinden en WonenBreburg de behoefte van een spoedzoeker beter leert kennen.

In het Tilburg Woonconvenant is het al afgesproken en WonenBreburg trekt deze pilot door naar Breda. Het is de bedoeling om 25 spoedwoningzoekenden in Breda en 50 spoedwoningzoekenden in Tilburg aan een woning te helpen in 2019.

Hoe werkt het?
WonenBreburg adverteert een vrijgekomen woning op Klik voor Wonen of www.woninginzicht.nl. Dit is een 24-uursadvertentie. Het systeem wijst via loting een spoedzoeker aan die als eerste de woning aangeboden krijgt. WonenBreburg toetst de regels en voert ook altijd een gesprek met de spoedzoeker.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de regels van de pilot spoedzoekers?

De spoedzoeker:

  1. beargumenteert in een persoonlijk gesprek waarom hij of zij in aanmerking komt voor de woning en wat de binding is met Breda of Tilburg. We willen weten wat de dringende reden is en mogelijk vragen we om formulieren die de reden onderbouwen,
  2. staat maximaal 1,5 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen of Woning in Zicht,
  3. heeft nog geen woning geweigerd,
  4. heeft niet eerder van de spoedzoekersregeling gebruikt gemaakt,
  5. komt niet in aanmerking voor een andere (voorrangs)regeling,
  6. is akkoord met een tijdelijk contract van twee jaar. 

Verhuring gebeurt binnen de regels van passend toewijzen.

Kan iemand voor altijd in de woning blijven wonen bij de pilot spoedzoekers?

Nee, de spoedzoeker krijgt een tijdelijk huurcontract van twee jaar en moet binnen die tijd een definitieve nieuwe woning vinden. Ze krijgen hierbij actieve begeleiding van onze woonadviseur. De spoedzoekwoning komt na maximaal twee jaar weer vrij voor een nieuwe spoedzoeker.

Waar liggen de woningen van de pilot spoedzoekers?

De woningen liggen in alle wijken van Breda en Tilburg waar WonenBreburg huurwoningen heeft. Het is ons eigen woningbezit. We bouwen geen nieuwe woningen voor deze pilot. Vooraf is niet te voorspellen welke woning er vrij komt en dus ook niet welke spoedwoning geadverteerd wordt.

Worden alle 75 woningen voor spoedzoekers tegelijkertijd geadverteerd?

Nee, er moet eerst een woning vrij komen voordat deze geadverteerd kan worden. Het totaalaantal van 75 wordt verspreid over de maanden vanaf 15 april tot eind 2019.

Zijn er verschillende woningen beschikbaar voor spoedzoekers?

Ja, er kunnen eengezinswoningen en appartementen voor spoedzoekers beschikbaar komen, variërend met één of meer slaapkamers. Ook gezinnen in een spoedsituatie kunnen dus bij ons terecht. De huurprijzen dus ook allemaal verschillend.

Wanneer stopt de pilot spoedzoekers?

Eind 2019 stopt de pilot. WonenBreburg evalueert en beslist dan of de spoedzoeker een standaard woningaanbod blijft of niet.