Meer informatie over woningen in de vrije sector

Huurwoningen in de vrije sector hebben een maandelijkse huurprijs vanaf € 737,14. Deze huurwoningen zijn beschikbaar voor huishoudens met een inkomen vanaf € 36.165,- bruto per jaar. Ons aanbod aan huurwoningen in de vrije sector vindt u op www.corpowonen.nl

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een huurwoning in de vrije sector?

De inkomenseis is als volgt:

  • Voor huurwoningen met een huur tot € 800,- per maand moet u een bruto jaarinkomen hebben van minimaal € 35.000
  • Voor huurwoningen met een huur tussen € 800,- en € 850,- per maand moet u een bruto jaarinkomen hebben van minimaal € 40.000
  • Voor huurwoningen met een huur tussen € 850,- en  € 950,- per maand moet u een bruto jaarinkomen hebben van minimaal € 45.000
  • Voor huurwoningen met een huur vanaf € 950,- per maand moet u een bruto jaarinkomen van minimaal € 50.000 hebben.

Let op: de genoemde huurbedragen betreffen de totale huurprijs (bruto huur).

Bent u op zoek naar een vrije sector huurwoning? Neem contact op met een van onze verhuurmakelaars via 088-496 00 61 of email:

Worden er administratiekosten, bemiddelingskosten of inschrijfkosten berekend bij het accepteren van huurwoning in de vrije sector?

Nee, er worden geen administratiekosten in rekening gebracht bij het huren van een woning en voor een parkeerplaats zodra u een huurcontract met ons aangaat. Wij vragen ook geen borg en geen bemiddelingskosten.

Moet ik een huurwoning in de vrije sector voor een minimale periode huren?

Nee, wel geven we de voorkeur aan mensen die voor een langere tijd willen huren boven een woningzoekende die voor een bepaald tijd wenst te gaan huren. Dit om de rust in het woongebouw en de buurt te bewaren.

Kan ik mij inschrijven als ik op zoek ben naar een vrije sector huurwoning?

Ja, dat kan. We plaatsen u dan op onze kandidatenlijst, met uw woonwensen. Dit is een ander woningzoekendesysteem dan Klik voor Wonen of Woning in Zicht. Komt er een vrijesector-huurwoning vrij? Dan kijken we eerst in onze kandidatenlijst of er een kandidaat op staat van wie de woonwensen passen bij de woning. Is dit niet het geval? Dan gaan we de woning adverteren.

Voor Tilburg: geef uw woonwensen door aan verhuurmakelaars Amber Knoope en Winnie Bouman via vrijesectortilburg@wonenbreburg.nl of bel naar 013 - 547 8187.

Voor Breda: geef uw woonwensen door aan verhuurmakelaar Winnie Bouman en Mariëlle Zaalberg via vrijesectorbreda@wonenbreburg.nl of bel naar 076 - 530 8415.

Wat is de minimale huurprijs van een huurwoning in de vrije sector?

De minimale huurprijs van een vrijesector-huurwoning is € 737,14 (prijspeil 1-1-2019).

Moet ik betalen voor een bezichtiging van een huurwoning in de vrije sector?

Nee, u hoeft niets te betalen voor een bezichtiging.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een huurwoning in de vrije sector wil gaan huren?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de woning moeten gegevens omtrent uw huishoudsamenstelling en inkomen juist zijn. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens van u nodig: Werkgeversverklaring Kopieën van de 3 meest recente (maand)loonstroken. Kopie van jaaropgave van het afgelopen jaar. Origineel IB-60/IBRI formulier (dit formulier kunt u opvragen bij de belastingdienst). Kopie van de bankafschriften met de laatste 3 salarisstortingen. Verhuurdersverklaring. Dit is een verklaring van goed gedrag van uw huidige verhuurder. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden. 

Let op: Minimale jaarinkomen is afhankelijk van de huurprijs van de woning. Wanneer u een eigen ondernemer (ZZP-er) bent, vragen wij u om aanvullende informatie te overleggen, zoals een verlies&winst rekening, balans, prognose van het komende jaar etc.

Waar vind ik het aanbod van huurwoningen in de vrije sector van WonenBreburg?

Wanneer u op zoek bent naar een vrije sector woning, vragen wij u contact op te nemen met onze verhuurmakelaars. Zij kunnen uw contactgegevens en woonwensen opnemen in de kandidatenlijst. Wanneer er een passende woning beschikbaar komt, kan er contact met u opgenomen worden.
Mocht er geen passende kandidaat zijn uit de kandidatenlijst, wordt de woning aangeboden via de websites:www.corpowonen.nl en/of Funda, en/ofKlik voor Wonen /www.woninginzicht.nl

Wat is de procedure nadat ik mijn huur heb opgezegd van een huurwoning in de vrije sector?

  • Nadat we uw huuropzegging hebben ontvangen, maakt de verhuurmedewerker een afspraak met u voor een eerste controle van de woning.
  • Op de laatste dag van uw huurcontract, vóór 15.00 uur, levert u de sleutel in, in een van onze woonwinkels.
  • Meteen nadat we uw huuropzegging hebben verwerkt, bieden we de woning aan. Eerst lopen we de kandidatenlijst na. We bekijken welke kandidaten interesse hebben in de woning. Zijn er geen kandidaten voor uw woning bij ons bekend? Dan gaan we de woning adverteren. Dit betekent dat een kandidaat-huurder contact met u opneemt om de woning te bezichtigen. U kunt hierbij aangeven welke zaken u ter overname wilt aanbieden (denk aan laminaat of andere vloerbedekking, raam- of trapbekleding, planken, douchewand, etc.). Let op: wij controleren de gegevens van de kandidaat nadat hij of zij de woning heeft bezichtigd. Dit kan betekenen dat de kandidaat misschien te weinig inkomen heeft en de woning niet mag huren. Ga er, bij een bezichtiging, niet meteen vanuit dat de kandidaat ook daadwerkelijk de nieuwe huurder wordt en uw spullen gaat overnemen. Houd daarom contact met deze persoon of neem contact op met een van de verhuurmakelaars. Gaat deze kandidaat de woning niet huren? Dan geven wij de volgende kandidaat uw telefoonnummer voor het bezichtigen van de woning. Zo weet u dat de vorige kandidaat niet in aanmerking komt.

Worden alle huurwoningen die vrij komen in de vrije sector geadverteerd?


Nee niet alle woningen worden geadverteerd. Kandidaten kunnen zich laten inschrijven op een lijst. Wanneer een woning beschikbar gaat komen, kijken we eerst in deze lijst of er een geschikte kandidaat is.

Zijn huurwoningen in de vrije sector van WonenBreburg direct of op korte termijn te huur?

Dit is afhankelijk van de beschikbaar (komende) woningen.