Stookkosten

Woont u in een woongebouw met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u hiervoor maandelijks een bedrag aan stookkosten naast de netto huur. Dit is een voorschot, eenmaal per jaar ontvangt u een afrekening.

Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet stelt nieuwe eisen aan uw leverancier van warmte, voor de verwarming van uw woning of het warm water in uw woning. De Warmtewet is niet van toepassing bij onzelfstandige studentenwoningen.

Bekijk het filmpje: Uitleg afrekening warmtekosten WonenBreburg

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn voorschot van warmte (stookkosten) en warm water aanpassen?

 • WonenBreburg past uw maandelijkse voorschot niet automatisch aan naar aanleiding van uw ontvangen afrekening.
 • U kunt een verzoek tot het verhogen of verlagen van uw voorschot naar ons mailen via contact@wonenbreburg.nl of telefonisch indienen via 0900-0209 (lokaal tarief) tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u

Waarom wordt er geen korting meer gegeven op de energierekening (sociale verdeling)?

 • Voorheen kregen een aantal bewoners bij WonenBreburg korting op de energiekosten, omdat ze aan de buitenkant wonen van een gebouw.
 • De verwachting was dat het verbruik van energie in deze woningen hoger zou liggen. Daarom kregen de bewoners aan de buitenkant van een gebouw korting op de energiekosten en werden die kosten verdeeld onder alle andere huurders in het gebouw. De rest van de huurders betaalden dus mee aan die korting. We noemen dat sociale verdeling.
 • Vanaf januari 2014, willen we alles gelijk maken en vervalt de korting voor iedereen. U betaalt voor wat u daadwerkelijk verbruikt.
 • Wettelijk mogen we deze korting ook niet meer geven.
 • De ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft de minister geadviseerd het wel mogelijk te maken de sociale verdeling toe te passen. Maar dit is nog niet in de wet aangepast. Zolang de wet nog niet is aangepast moet WonenBreburg zich aan de wet houden en passen we sociale verdeling dus NIET toe.
 • Met onze huurdersorganisatie SHW (Platform wonen Breda en HBO wonen 99) hebben we afgesproken dat als de wet op dit punt wordt aangepast, we hierover samen in gesprek gaan.
 • De korting gaat eraf en iedereen betaalt de energie die hij of zij gebruikt. De gebruiker betaalt. Voor de meeste bewoners is dit voordelig, want ze krijgen minder verbruik in rekening gebracht. Voor sommige bewoners betekent het wel een stijging van het verbruik.
 • Of u uiteindelijk meer of minder betaalt dan vorig jaar is lastig te voorspellen. Door de warmtewet is de energierekening veranderd en is de afrekening van dit jaar niet goed vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Wat betekent vastrecht?

 • Het vastrecht is een vast bedrag dat u als gebruiker van gas, water, elektra en warmte betaalt ongeacht uw verbruik.

Wat zijn meetkosten?

 • Dit is een vast tarief voor de meting van uw verbruik. Dit bedrag heeft niets te maken met de hoogte van uw verbruik.

Kan ik mijn eigen warmtemeter krijgen?

Wilt u een eigen warmtemeter in uw woning? Zodat u precies kunt zien hoeveel warmte u hebt verbruikt? Neem dan contact op met WonenBreburg. WonenBreburg, of een door WonenBreburg ingehuurd bedrijf, kan dan bij u een meter installeren.

Let op! WonenBreburg is niet verplicht om een meter bij u in huis te plaatsen. Wij beoordelen uw aanvraag op de kosten en of het technisch mogelijk is.

Hoe hoog zijn de tarieven voor warmte en warm water?

 • Kijk voor de hoogte van de tarieven van 2019 op het Tarievenblad 2019.  Die vindt u aan de rechterkant op de pagina stookkosten.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt jaarlijks wat de maximale tarieven mogen zijn. Vervolgens bepaalt WonenBreburg elk jaar wat de tarieven zijn voor haar huurders.

Wat is de Warmtewet en waarom wordt deze ingevoerd?

 • De Warmtewet is gemaakt om consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen voor verwarming en warm water, onacceptabele storingen en niet transparante leveranciers.
 • De Warmtewet geldt alleen bij gemeenschappelijke verwarming, dus als u geen eigen cv-ketel heeft. Wilt u meer lezen over de Warmtewet? Kijk dan op de website van www.consuwijzer.nl/energie/warmte/warmtewet

Waarom verandert er door de Warmtewet iets aan mijn huurcontact?

 • De Warmtewet gaat in per 1 januari 2014.
 • De Warmtewet verplicht WonenBreburg om de leveringsvoorwaarden vast te leggen in een leveringsovereenkomst.
 • In de wet staat welke zaken in deze overeenkomst moeten staan.
 • De leveringsovereenkomst bestaat uit: Een overeenkomst Leveringsvoorwaarden Compensatiereglement Tarievenblad
 • De leveringsovereenkomst is niet van toepassing bij complexen met een VVE. Daar wordt namelijk de VVE gezien als warmteleverancier.

Ga ik door de invoering van de Warmtewet meer of minder betalen voor warmte?

 • Daar is geen standaard antwoord op te geven en ligt aan uw persoonlijke situatie.
 • In 2013 werden de inkoopkosten van verwarming en warm water verdeeld onder de bewoners in uw woongebouw.
 • Vanaf 1 januari 2014 geldt de Warmtewet en moeten wij vooraf tarieven bepalen en met u afrekenen in GigaJoules (meeteenheid)
 • De tarieven van WonenBreburg mogen niet hoger zijn dan de maximum tarieven die de ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt. Vanwege de komst van de Warmtewet is de hele afrekenmethodiek aangepast.
 • WonenBreburg heeft bij het bepalen van de tarieven het uitgangspunt dat het een kostendekkende exploitatie moet zijn.
 • Daarnaast is met de huurdersorganisatie SHW afgesproken dat wij geen winst willen maken.
 • WonenBreburg hanteert 1 tarief voor alle huurders. In de praktijk kan dit betekenen dat sommige huurders een lagere rekening krijgen en sommige huurders een hogere rekening.
 • WonenBreburg moet aan de wetseisen voldoen en heeft afgelopen jaren niet het maximaal toegestane tarief doorbelast aan haar huurders.
 • Kijk voor meer informatie op www.consuwijzer.nl/energie/warmte/warmtewet.

Op de rekening van Techem staat neem contact op met de beheerder. Wie is de beheerder?

De beheerder is Ennatuurlijk en niet WonenBreburg. U kunt contact opnemen met (085) 2734555.

Kan ik de meters van de stadsverwarming zelf aflezen?

 • Ja, deze kunt u zelf aflezen. U vindt de uitleg hierover in de informatiemap van Techem.
 • Heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u hem aanvragen bij Techem. U kunt Techem bereiken via tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u

Hoe kan ik een informatiemap van Techem voor woningen met stadsverwarming aanvragen?

 • Heeft u stadsverwarming en u heeft geen informatiemap van Techem ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen bij Techem.
 • U kunt Techem bereiken via (076) 572 58 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.

Moet u betalen voor de dienstverlening van Techem bij woningen met stadsverwarming?

Ja, u betaalt administratiekosten en u betaalt voor meteropname. Deze kosten staan apart op de rekening.

Ik denk dat mijn meters van de stadsverwarming niet werken. Waar kan ik dit melden?

 • U kunt contact opnemen met Techem via (076) 572 58 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.

Wanneer krijg ik de jaarlijkse afrekening van En Natuurlijk?

En Natuurlijk stuurt de afrekening volgens onderstaande planning:

Postcode Maand
4816           8
4822           2+3
4823           3
4827           6
5011           6
5035           7
5036           12
5037           10
5038            2
5042            12
5043            9
5044            6
5045            9+12
5046            4
5049            7