Hoe zeg ik mijn huur op?

U kunt de huur digitaal, via post, e-mail of in één van onze woonwinkels opzeggen. De huur mag eindigen op elke werkdag van de maand. De opzegtermijn is meestal een maand. De opzegtermijn staat in uw huurcontract.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de huur opzeggen?

 • Dit kan schriftelijk of digitaal via Formulier huuropzegging.
 • Als je student bent, kun je de huur alleen maar digitaal opzeggen via Formulier huuropzegging.
 • U kunt een aangetekende brief versturen naar: Postbus 409, 5000 AK, Tilburg. LET OP: in uw brief moeten de volgende gegevens staan: uw naam, de naam van uw medehuurder (als er een medehuurder is), de datum waarop de huur moet eindigen, uw nieuwe adres, een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken en uw handtekening (en die van de eventuele medehuurder).
 • U kunt ook een huuropzeggingsformulier ophalen in één van onze woonwinkels. LET OP: als u het schriftelijke formulier of de brief niet ondertekent, kunnen wij de huuropzegging niet in behandeling nemen.
 • Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal een maand. Deze termijn gaat in op het moment dat wij de huuropzegging van u ontvangen. Het maakt niet uit of de laatste dag van het huurcontract aan het begin of einde van de maand valt, mits het op een werkdag valt.
 • Heeft u uw huuropzegging ondertekend en ingeleverd bij ons? En wilt u ineens niet meer verhuizen? Dan kunt u tot uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de huuropzegging uw huuropzegging schriftelijk intrekken. Doet u dit? Dan brengt WonenBreburg € 75,- bij u in rekening.

Wat is de opzegtermijn van een huurwoning?

 • De opzegtermijn is minimaal 1 maand.
 • U kunt elke werkdag van de maand opzeggen, maar de einddatum van het contract mag niet op een feestdag vallen. Bijvoorbeeld: U zegt op 13 december op, dan is de einddatum van uw contract 13 januari. U zegt 1 december op, dan is de einddatum van uw contract 2 januari, want 1 januari is een feestdag.
 • De opzegtermijn gaat in vanaf de datum dat wij uw opzegging ontvangen.
 • Als u de huur van uw woning minimaal 6 weken van te voren opzegt, krijgt u van ons € 50,-. Dit noemen wij ook wel de 'huuropzegbonus.' Wij verrekenen dit bedrag met de eindafrekening. Was u op het moment dat u uw huurcontract ondertekende student of woonde u in een studenteneenheid? Dan geldt deze regeling niet.

Krijg ik een schriftelijke bevestiging als ik mijn huur opzeg?

 • Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging vindt u meer informatie over hoe u uw woning moet achterlaten.

Kan mijn kind in de woning blijven wonen als ik (de hoofdhuurder) de huur opzeg?

 • Als de hoofdhuurder(s) de huur opzegt dan kan een inwonend kind de woning niet overnemen.
 • Er is een uitzondering voor kinderen van 35 jaar of ouder die altijd bij hun ouders hebben gewoond en nooit zelfstandig gewoond hebben. Het kind heeft samen met zijn ouder(s) een huishouding. U kunt dit laten zien doordat u bijvoorbeeld samen een bankrekening of verzekering heeft.
 • Gaat u bij uw ouder(s) wonen om ze te verzorgen? Bijvoorbeeld in de periode voordat ze naar een verzorgingstehuis gaan? Dan kunt u geen medehuurderschap aanvragen. Dit komt omdat u dan niet samen een huishouding heeft. In speciale gevallen kunnen ook personen die een andere relatie met elkaar hebben medehuurderschap aanvragen. Bijvoorbeeld broer en zus. Een medewerker van WonenBreburg bekijkt dan de situatie en beoordeelt of u medehuurderschap kunt aanvragen.

Wat is de procedure nadat ik mijn huur heb opgezegd van een huurwoning in de vrije sector?

 • Nadat we uw huuropzegging hebben ontvangen, maakt de verhuurmedewerker een afspraak met u voor een eerste controle van de woning.
 • Op de laatste dag van uw huurcontract, vóór 15.00 uur, levert u de sleutel in, in een van onze woonwinkels.
 • Meteen nadat we uw huuropzegging hebben verwerkt, bieden we de woning aan. Eerst lopen we de kandidatenlijst na. We bekijken welke kandidaten interesse hebben in de woning. Zijn er geen kandidaten voor uw woning bij ons bekend? Dan gaan we de woning adverteren. Dit betekent dat een kandidaat-huurder contact met u opneemt om de woning te bezichtigen. U kunt hierbij aangeven welke zaken u ter overname wilt aanbieden (denk aan laminaat of andere vloerbedekking, raam- of trapbekleding, planken, douchewand, etc.). Let op: wij controleren de gegevens van de kandidaat nadat hij of zij de woning heeft bezichtigd. Dit kan betekenen dat de kandidaat misschien te weinig inkomen heeft en de woning niet mag huren. Ga er, bij een bezichtiging, niet meteen vanuit dat de kandidaat ook daadwerkelijk de nieuwe huurder wordt en uw spullen gaat overnemen. Houd daarom contact met deze persoon of neem contact op met een van de verhuurmakelaars. Gaat deze kandidaat de woning niet huren? Dan geven wij de volgende kandidaat uw telefoonnummer voor het bezichtigen van de woning. Zo weet u dat de vorige kandidaat niet in aanmerking komt.

De huur van mijn kamer of zelfstandige studenteneenheid is opgezegd. Wanneer ontvang ik mijn waarborgsom en de eindafrekening?

Binnen drie weken na de einddatum ontvang je een eindafrekening. Na de eindafrekening kunnen wij de waarborgsom terugbetalen. Daarbij zijn twee mogelijkheden;

 • Je krijgt nog geld van WonenBreburg. Heb je de kamer/woning goed opgeleverd? Dan krijg je je teveel betaalde huur en/of je waarborgsom terug. Dit verrekenen we met de eindafrekening of betalen we aan je terug.
 • WonenBreburg krijgt nog geld van jou. Het kan gebeuren dat je niet alle verschuldigde huur hebt betaald. Ook kunnen wij kosten gemaakt hebben als je de kamer/woning beschadigd hebt, niet leeg of niet schoon hebt achtergelaten. Is het bedrag dat je aan ons moet betalen daardoor hoger dan wat jij van ons krijgt? Dan ontvang je bij de eindafrekening een acceptgirokaart om het verschuldigde bedrag aan ons over te maken. De afrekening van je servicekosten vindt over het algemeen later plaats. Om de eindafrekening naar je nieuwe adres te kunnen sturen, hebben wij je nieuwe gegevens nodig. Vermeld deze daarom wanneer je de huur opzegt!

Ik kan als huurder niet zelf de huur komen opzeggen. Hoe kan de huur dan toch opgezegd worden?

Een wettelijke vertegenwoordiger kan voor u de huur opzeggen. Dit is bijvoorbeeld een bewindvoerder of een mentor.

Heeft u geen wettelijke vertegenwoordiger of is er geen gevolmachtigde? Neem dan contact op met WonenBreburg via 0900-0209 (lokaal tarief).