Vervanging riolering in achtertuinen Ginneken

Gemeente Breda vervangt de riolering en huisaansluitingen bij kopers en huurders in de Bavelselaan, Van Brechtstraat, St. Laurenslaan, Viandenlaan, Schoolakkerplein, Vogelenzanglaan en Keermanslaan.

Het verwijderen of volstorten van de beerputten in de grond is ook onderdeel van dit project.

Kenmerken en foto's

Kenmerken

Start werkzaamheden
tweede kwartaal 2020 (onder voorbehoud)
Gereed werkzaamheden
tweede kwartaal 2020 (onder voorbehoud)

Foto's