Heuvel: Planciusplein/Hudsonstraat e.o.

WonenBreburg heeft 322 portiekwoningen in de Spitsbergenstraat, Nova Zemblastraat, Nansenweg, Roggeveenstraat, Hudsonstraat en Planciusplein gesloopt. Het concept stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouw is gereed. Het ontwerpbestemmingsplan zal binnenkort in procedure worden gebracht.

De sloop
De sloop van de opstallen  is in december 2019 opgeleverd.

Nieuwbouwplan

  • De sloop maakt onderdeel uit van de totale wijkontwikkeling van de Heuvel. Einddoel is een gevarieerde buurt met nieuwe betaalbare sociale huurwoningen en koopwoningen. Ook het openbaar gebied wordt verbeterd.
  • Het plan voor de nieuwbouw is nog in ontwikkeling door Gemeente Breda en WonenBreburg. Bekijk het concept stedenbouwkundig plan via het tabblad 'documenten' (gepresenteerd in de wijk in juli en september 2019) met daarin ontwerpen voor:¬†
    • 160 eengezinswoningen (koop)
    • 110 appartementen (sociale huur)

Wat is de actuele planning?

  • Begin 2020: bestemmingsplan in procedure brengen
  • 4e kwartaal 2020: verkoop van de grond door WonenBreburg aan ontwikkelaar.
  • 2021: start bouw van de sociale huurwoningen