Visitatie 2015

Minimaal een keer per vier jaar laat WonenBreburg zich visiteren door een geaccrediteerd visitatiebureau. De laatste visitatie vond eind 2015 plaats.

Wij hebben de resultaten van de visitatie kort en bondig samengevat in een infographic weergegeven.

 

Natuurlijk kan het volledige rapport gedownload worden.

Quote van de visitatiecommissie: “Gezien het feit dat de samenleving steeds hogere en andere eisen stelt aan corporaties, komt het voor dat een corporatie, die op ongeveer hetzelfde niveau functioneert als vier jaar geleden, een lager cijfer krijgt dan in de vorige visitatie. WonenBreburg scoort daarentegen aanmerkelijk hoger met 7,7 ten opzichte van 7,1 in 2012.”

Natuurlijk is er ook ruimte voor verbetering. Deze aandachts- en verbeterpunten zijn met onze belangrijkste relaties zoals huurders en gemeenten besproken. En komen terug in het Ondernemingsplan.