Onverminderd grote vraag naar sociale huurwoningen in Breda

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog en neemt nog steeds toe. Dat stellen woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg in hun jaarverslag. Net als op veel andere plekken in het land zijn er in Breda meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen vrij komen. In Klik voor Wonen (dé woonruimtemiddelaar voor sociale huurwoningen in West-Brabant) stonden eind 2021 ruim 91.000 woningzoekenden ingeschreven. Er waren afgelopen jaar meer nieuwe inschrijvingen dan uitschrijvingen. 

Creatieve oplossingen

Woningruil, woningen splitsen of delen, het bouwen van kleinere of tijdelijke woningen, het onderzoeken van andere woonvormen (flexwonen) en het inzetten van maatwerkadviseurs: het zijn allemaal manieren waarmee corporaties Alwel, WonenBreburg en Laurentius woningzoekenden willen helpen om tóch te kunnen verhuizen. In 2021 verhuisden bijvoorbeeld 78 woningzoekenden door het ruilen van hun woning. Mohamed vertelt zijn verhaal op Klik voor Wonen. En, verhuisbewegingen worden mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld de woonvorm voor spoedzoekers aan de Gageldonksestraat in Breda van Alwel.

Hogere druk op woningmarkt

De groep actief woningzoekenden stijgt geleidelijk, van 23,8% in 2017 naar 30% in 2021. Deze groep reageert minimaal één keer per jaar op een woningadvertentie. De overige 60% ingeschreven woningzoekenden staat ingeschreven uit voorzorg of met een verhuiswens in de toekomst. Het dalen van de slaagkans (van 7,2 % naar 5,9%) laat de krapte op de woningmarkt zien. Dit betekent dat slechts 1 op 17 reagerende woningzoekenden na één of meerdere reacties daadwerkelijk een huurcontract tekende.  Ondanks de woningdruk blijven mensen met een langere inschrijfduur kritisch bij het verzilveren van hun inschrijftijd. Lees de zoektocht van Elvira op: Klik voor Wonen.

Kwetsbare groepen

Ongeveer 1/3 van alle Nederlandse huishoudens is een eenpersoonshuishouden. Ook in Breda zijn de verhuringen in 2021 aan een eenpersoonshuishouden met 63% fors. Directeur-bestuurder Jessie Bekkers van Laurentius: “Dit komt onder andere door jonge mensen tot 23 jaar die een woning zoeken. Ook scheidingen en bijzondere verhuringen aan kwetsbare groepen maken deze groep zo groot. Dit zal alleen maar toenemen, dus dit maakt de vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen in Breda extra urgent. Een vaste woonplek is belangrijk, ook voor mensen uit maatschappelijke opvang of met een lichamelijke beperking. De corporaties bieden huurwoningen aan iedereen, daar zetten we ons meer dan 100% voor in.” 

Begin gemaakt met nieuwbouw voor sociale sector

In 2021 zijn geen nieuwbouwwoningen opgeleverd door de corporaties. Dit gaat de komende jaren veranderen. Totaal zijn 375 nieuwe sociale huurwoningen gepland in Breda tot 2024.

Bekijk alle projecten die nu al definitief zijn op de websites:

Positief over klantcontact Klik voor Wonen

Het tekort aan woningen heeft geen invloed op hoe woningzoekenden het contact met Klik voor Wonen ervaren. Zo beoordelen ze de totale dienstverlening met een 7,2 en chatfunctie op de website zelfs met een 9+.