Meer bekend over vergoeding voor mensen met blokaansluiting

Heeft u een blokaansluiting? En loopt uw contract voor warmte via WonenBreburg? Dan valt u niet onder het prijsplafond. In januari maakte de overheid bekend dat u een vergoeding zou krijgen voor de hoge gasprijs. Toen was nog niet bekend hoe de overheid die vergoeding zou geven. Nu wel.

De vergoeding is tijdelijk en geldt voor 2023. De overheid noemt deze afspraak Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB).

Wat houdt de TTB in?

WonenBreburg krijgt als verhuurder een vergoeding voor huurders met een blokaansluiting. Dat is een vast bedrag per huurder. Het maakt niet uit wat het verbruik is. Er is een vast bedrag voor zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen.

Wanneer krijgt WonenBreburg de vergoeding?

Vanaf 25 april kan WonenBreburg de vergoeding aanvragen. Dat doen wij voor alle huurders met blokaansluiting waar WonenBreburg het contract heeft met een energiebedrijf. De vergoeding krijgen we later dit jaar.

Wat betekent dit voor u?

Begin 2023 pasten wij het bedrag aan dat u elke maand voor stookkosten betaalt. Dat bedrag is minder verhoogd, omdat we wisten dat er een vergoeding zou komen.
Voorbeeld: We moesten het bedrag voor stookkosten van huurder X eigenlijk verhogen met € 100,-. Omdat we wisten dat er een vergoeding zou komen, hebben wij het bedrag met € 50,- verhoogd in plaats van € 100,-.

Eerder schreven we dit bericht over de vergoeding.

De vergoeding die wij nog van de overheid krijgen, hebben wij dus al gebruikt om uw maandelijkse bedrag voor stookkosten te verlagen. Wij wisten ongeveer hoe hoog de vergoeding zou zijn. Hierdoor konden wij schatten hoe hoog het bedrag moest zijn dat u per maand betaalt. Het kan zijn dat u over 2023 nog moet bijbetalen, maar voor de meeste huurders geldt dat zij niet (veel) hoeven bij te betalen, maar ook niet (veel) terugkrijgen. Dat weet u als u de rekening van de stookkosten over 2023 krijgt. Die krijgt u voor 1 juli 2024.

Let op: U krijgt dus geen bedrag op uw rekening

Omdat wij de vergoeding al gebruikt hebben om uw maandelijkse bedrag te verlagen, krijgt u geen bedrag op uw rekening.