Klooster Notre Dame in Tilburg en voormalig KPN gebouw in Breda bieden dak boven het hoofd aan vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeente Tilburg heeft besloten om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen in het kloostercomplex Notre Dame aan de St. Oloflaan in Tilburg. Dit gebouw is verkocht aan WonenBreburg, maar is nog niet overgedragen. In aanloop naar de eigendomsoverdracht stelt de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart het gebouw via WonenBreburg beschikbaar. Het gaat om de opvang van 60 vluchtelingen.

Daarnaast heeft de gemeente Breda akkoord gegeven voor de inzet van het voormalig KPN gebouw, postkantoor Oude Vest, als tijdelijke opvang. In het voormalige postkantoor aan de rand van het centrum komen, in de nabije toekomst huur- en koopwoningen (voorbereiding start november 2022). De tijdelijke oplossing wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking van WonenBreburg met ontwikkelaars SDK Vastgoed en Maas-Jacobs.

WonenBreburg helpt mensen in Breda en Tilburg die op zoek zijn naar betaalbare en duurzame woning een thuis te vinden. Daarnaast hebben we meteen bij de start van de vluchtelingenstroom gekeken hoe we deze groep kunnen helpen met acute noodopvang. Dit hebben we gevonden in panden die in de toekomst weer inzetbaar zijn voor sociale huur.

Als gevolg van het extreme oorlogsgeweld en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne vluchten veel inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Vanzelfsprekend nemen ook de gemeente Tilburg en Breda hun verantwoordelijkheid om deze mensen in nood te helpen door onder andere opvangplekken beschikbaar te stellen. WonenBreburg helpt daar graag bij en heeft meteen deze locaties aangeboden. Op deze plekken kunnen de vluchtelingen de noodzakelijke hulp en zorg krijgen en tot rust komen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de huisvesting en het begeleiden van deze vluchtelingen en neemt ook het beheer voor haar rekening.

Heeft u vragen over de opvang van Oekraïners in Tilburg, die kunt u stellen aan de gemeente, zij coördineren en regelen alles: oekrainecrisis@tilburg.nl.

In Breda wordt voor de opvang een beheergroep ingesteld. In deze beheergroep zitten omwonenden en vertegenwoordigers van COA, politie (wijkagent) en gemeente. De beheergroep bespreekt vragen, zorgen en ideeën van bewoners en ondernemers. Meer informatie via www.breda.nl.

Meer informatie
Heeft u algemene vragen of opmerkingen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Tilburg? Kijkt u dan voor meer informatie op de pagina www.tilburg.nl/oekraine. Voor Breda kijkt u op https://www.breda.nl/steun-oekraine.