Het juiste product op de juiste plek: 'Er is meer ruimte voor lef'

Gebiedsontwikkelaar Anouk (links) en ontwikkelmanager Anneke (rechts)

Zoveel mogelijk mensen aan een (t)huis helpen. Dat is het doel van gebiedsontwikkelaar Anouk Thijssen en ontwikkelmanager Anneke Luijten.

Na een carrière bij commerciële vastgoedpartijen, maakte Anneke vier jaar geleden de overstap naar WonenBreburg. Als ontwikkelmanager is het haar taak om locaties te verwerven. Ze zoekt plekken waar we sociale huurwoningen kunnen bouwen of aankopen. Haar grootste wapenfeit? De aankoop van het kloostercomplex Notre Dame in Tilburg. “Om mee te mogen doen aan de tender heb ik intern wel moeten lobbyen”, blikt ze terug. “Sindsdien is er meer ruimte voor lef. En wordt creativiteit aangemoedigd. Dat is ook nodig, want alleen zo kunnen we kansen als Notre Dame verzilveren.” Anouk vult aan: “Woningcorporaties zijn door de jaren heen terughoudend geworden. Dat schudden we nu voorzichtig van ons af, door creatief mee te denken. De volkshuisvesting wordt weer gezien en gewaardeerd.”

Regie

Meer in de regie komen als woningcorporatie, daar draait het ook om in de functie van Anouk. Ruim een jaar is ze nu actief als gebiedsontwikkelaar, met focus op Tilburg Noord. “In de gebiedsgerichte aanpak werken we toe naar een stip op de horizon. Met buurtbewoners en partners bepaalden we wat we in de wijk willen bereiken. In het licht daarvan kijken we ook naar ons eigen bezit. Past dat binnen het beeld dat we voor ogen hebben? En wat is er nog nodig?”

Het gaat dan niet alleen om nieuwbouw, verduidelijkt ze. “Het kan ook zijn dat er meer middenhuur nodig is voor een betere balans in de wijk, en dat we ervoor kiezen om bestaand vastgoed te transformeren. Of om een blinde plint op de begane grond van een flat aan te pakken, voor het vergroten van de veiligheid.” Ze noemt het voorbeeld van de kunstenaarswoningen aan de rand van het Ypelaerpark in Tilburg Noord. “Een concrete uitwerking van ons plan om de sociale leefbaarheid en veiligheid van huurders en bewoners in dit gebied te vergroten. Ik ben er trots op dat het gelukt is om in korte tijd vier zelfstandige atelierwoningen voor de komende tien jaar te realiseren.”

Verbinding

Het is een complexe puzzel waar Anneke en Anouk elke dag mee bezig zijn. “Het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt”, leggen ze uit. “Het gaat nu om inbreiden, woningen toevoegen in bewoond gebied. Dus onze plannen vragen ook steeds iets van de omgeving. Tegelijkertijd betekent meer woningen ook dat we sociale en maatschappelijke voorzieningen, zoals winkels en gezondheidszorg, overeind kunnen houden in de wijk.”

Reden voor Anneke en Anouk om ook altijd met het wijkteam de verbinding te zoeken. “Zij weten als geen ander wat nodig is in een buurt. Als er veel eengezinswoningen zijn waar senioren wonen, is het belangrijk om ook seniorenwoningen te ontwikkelen om de doorstroming in de wijk te bevorderen. Wij zijn er voor het product – de woning. En met de assetmanagers en de wijkteams zorgen we ervoor dat we het juiste product op de juiste plek krijgen.”