Een nieuwe leverancier voor storingen en reparaties aan het riool

Heeft u een verstopping of probleem met uw riolering? Dan neemt u hiervoor voortaan contact op met het bedrijf Van der Velden rioleringsbeheer. Sinds 31 maart 2023 lossen zij storingen en problemen aan het riool bij onze huurders op. Het telefoonnummer is:  013-463 69 85.

Voorheen nam u contact op vanderValk&deGroot. Dat hoeft niet meer.