Breed inzetten om beschikbaarheid te vergroten

Foto is gemaakt in de Dr. Bloemenlaan in Tilburg

WonenBreburg speelt een actieve rol binnen de woningopgave. Op verschillende manieren zetten we ons als corporatie in om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in Tilburg en Breda te vergroten. Met als doel: een thuis bieden voor huurders die daar nu nog op wachten. 

Met duizend nieuwe woningen waarvan de komende twaalf maanden de start bouw plaatsvindt, is Rens Heij tevreden. Als manager vastgoedprojecten bij WonenBreburg rijdt hij trots door Tilburg en Breda. “Bij mij is het glas halfvol. We hebben de afgelopen tijd veel voor elkaar gekregen, waardoor er veel bouwprojecten starten.  Maar ik ken natuurlijk ook de plekken waar het soms nog stoeien is met marktpartijen of de gemeente om een project voor elkaar te krijgen.”

Meer dan stenen

Voor WonenBreburg gaat het niet alleen om stenen stapelen. “We kijken altijd naar een kwalitatieve invulling van een project. We willen een thuis voor onze huurders. Dat is meer dan een energiezuinige en betaalbare woning alleen, het gaat ook om een prettige woonomgeving. En dat betekent dat we soms kiezen om toch een ontmoetingsruimte te maken in plaats van een extra appartement. Dan kiezen we voor het belang van leefbaarheid, ondanks het nijpende woningtekort.”

Nieuwbouw, bestaande bouw, ontwikkelkansen

Om de oplopende wachtlijsten te lijf te gaan, zetten we als corporatie in op verschillende kansen om onze woningvoorraad uit te breiden. De meest logische: nieuwe woningen bouwen op een ontwikkellocatie. Het liefst voor de komende honderd jaar, maar als dat niet kan is flexbouw op tijdelijke locaties een optie, zoals aan de Dr. Bloemenlaan in Tilburg. Daarbij zoeken we actief naar plekken waar nieuwe sociale woningbouw kan komen. Rens: “Voor nieuwe woningen verwerven we zelf grondposities. Vaak werken we samen met ontwikkelaars in Tilburg en Breda, en laten we zien dat we mee willen en kunnen bouwen. Omdat er ook vanuit landelijke en lokale politiek op gestuurd wordt dat dertig procent van een bouwplan sociaal moet zijn, komen we sneller aan tafel. Want als woningcorporatie zijn we een interessante partner door de gegarandeerde afname van een groot deel van een project.”

Naast nieuwbouw neemt WonenBreburg ook bestaand vastgoed over om de beschikbaarheid van sociale huur te waarborgen op langere termijn. Ook verwerven we bestaand vastgoed om te transformeren. En zoeken we naar mogelijkheden om in of aan bestaand vastgoed extra woonruimte toe te voegen. Zoals het transformeren van plinten of het splitsen van woningen.

Met elkaar de opgave fixen

Het tempo van de procedures frustreert soms, bekent Rens. “De afwegingen op alle beleidsterreinen – van omgeving, naar parkeren tot flora en fauna – is ingewikkeld en vertraagt soms. Concessies doen kost tijd. We zijn vaak achter de schermen lang bezig voor de daadwerkelijke start van de bouw. Maar we doen er met partners in de steden alles aan om de opgave rond te krijgen. Zo zijn we in Tilburg gestart met een versnellingstraject, daar zit veel energie op en leren we samen met de gemeente hoe we projecten sneller voor elkaar krijgen.”