Nieuws

Bewegen in de Tilburgse binnentuin van Samen Verder

WonenBreburg verhuurt ook woningen in verschillende woongroepen in Tilburg. Eén daarvan is Samen Verder, met 20 huurappartementen voor 50-plussers aan de Trouwlaan. Het complex heeft een prachtige binnentuin waar de bewoners...

Wijkgericht Werken en Sturen in de praktijk

Sinds eind 2018 werkt WonenBreburg met vijf wijkteams. In deze teams werken medewerkers op het gebied van vastgoed, wonen/beheer/leefbaarheid, vanuit incasso en het klantcontactcentrum nauw samen om onze huurders zo goed mogelijk te...

Dialoogsessie stakeholders nieuwe Ondernemingsplan

WonenBreburg werkt op dit moment intensief aan het nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2021-2024. Een kernteam heeft, onder begeleiding van The Performance Factory, eerst relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. We gaan...