Wie zijn wij en waar staan wij voor?

WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden, dragen wij bij aan leefbare wijken. Wij hebben een sterke band met onze huurdersvertegenwoordiging (SHW). Zij denken op alle thema’s met ons mee en adviseren ons bij beleidsbeslissingen.
 

WonenBreburg in cijfers

  • Wij huisvesten ruim 40.000 mensen in onze woningen.
  • Onze huurderstevredenheid is 7,8
  • Wij zijn in ongeveer 60 wijken actief in Tilburg en Breda.
  • De leefbaarheid in onze wijken wordt gewaardeerd met gemiddeld 7,2 in Breda en 7,2 in Tilburg*.
  • In Tilburg en Breda staan circa 27.000 WonenBreburg-woningen.
  • Afgelopen 4 jaar (Ondernemingsplanperiode) hebben we ruim 500 nieuwbouwwoningen gebouwd.
  • Er werken bij WonenBreburg ongeveer 350 mensen.

Benieuwd naar meer cijfers en feiten? Bekijk ons jaarbeeld: www.wonenbreburgjaarbeeld.nl

*In 2019 zijn we een eigen Leefbaarheidsmeting gestart die we 2-jaarlijks willen herhalen. Hierin vragen per wijkteamgebied (5) naar veiligheid, overlast, vervuiling, contact en uitstraling. Onze wijkteams maken mede op basis van deze cijfers plannen om de leefbaarheid op die aspecten, samen met onze partners in de wijk en onze huurders, te verbeteren.

Missie, visie en kernwaarden 
Missie
WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda-Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden dragen wij bij aan leefbare wijken.

Visie
Een verwachte toename van het aantal huishoudens met een laag inkomen en een beperkte inkomensontwikkeling van de meeste van onze bewoners, vraagt om matiging van de huurprijzen. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat onze huurders in onze wijken betaalbaar kunnen blijven wonen. Vanwege de toenemende vraag naar betaalbare woningen zullen wij ook extra sociale huurwoningen bouwen. Om bij te dragen aan lage woonlasten en een goed milieu maken we onze woningen energiezuinig. De tevredenheid van onze bewoners wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijk waarin ze wonen. Door de toename van het aantal kwetsbare bewoners in onze wijken, kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. Daarom kiest WonenBreburg ervoor om nog meer dáár te zijn waar onze bewoners zijn, in de wijk.

Kernwaarden
Onze 3 kernwaarden zijn: betrokken, duidelijk en vakmanschap.

  1. Wij zijn betrokken: wij zijn geïnteresseerd in het wel en wee van onze bewoners, leven professioneel mee, zijn alert op signalen en zetten voor die groep bewoners die het nodig hebben ons netwerk binnen en buiten WonenBreburg in om te helpen.
  2. Wij zijn duidelijk: wij vertellen wat we doen, wat we kunnen, helpen onze bewoners en relaties waar we kunnen, maar geven ook aan waar onze grenzen liggen.
  3. Wij tonen vakmanschap: wij kennen ons vak, houden elkaar scherp, zijn betrouwbaar, geloofwaardig en integer, afspraak is afspraak.