Wisseling van de wacht bij Raad van Commissarissen

Twee leden nemen afscheid na einde termijn en nieuwe huurderscommissaris treedt aan, Vincent Smit.

Per 1 januari 2018 is dr. V.J.M. (Vincent) Smit benoemd als lid van de raad van commissarissen van WonenBreburg. Per diezelfde datum zijn mr. H.J. Touw en mr. W.M.M. van Fessem afgetreden wegens het einde van hun (laatste) benoemingstermijn.

 

De heer Smit woont in Breda en heeft ruime ervaring met de volkshuisvesting, onder andere als lector groot stedelijke ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. De heer Smit is commissaris op voordracht van de huurders. Binnen de raad van commissarissen is hij lid van de maatschappelijke commissie.

Door de personele wisselingen bestaat de raad van commissarissen van WonenBreburg thans uit vijf personen. Drs. R.A.M. van Dongen heeft het voorzitterschap op zich genomen.

Op https://www.wonenbreburg.nl/over-ons/onze-organisatie/raad-van-commissarissen/ is meer informatie te vinden over (de leden van) de raad van commissarissen van WonenBreburg.