Start bouw 40 sociale huurwoningen en commerciële plint Paletplein

De druk op de woningmarkt, vooral voor degenen die een betaalbare woning zoeken, nam de afgelopen jaren toe. Om deze druk weg te nemen, tekenden de gemeente Tilburg en de woningcorporaties voor de periode 2015-2020 een convenant, met daarin de ambitie om 800 woningen aan het betaalbare segment toe te voegen. Op 4 juli start aan het Paletplein de bouw van de eerste 40 woningen die voortkomen uit dit convenant, ook wel Taskforce Betaalbaar Wonen genoemd. WonenBreburg gaat de appartementen in het sociale segment verhuren. Hendriks neemt de bouw van de toren van 8-verdiepingen voor haar rekening, zodat de wijk straks een commerciële plint en 40 appartementen rijker is.

Start bouw Paletplein

Wethouder Berend de Vries, Wonen: “Belangrijke bijdrage aan de taskforce Betaalbaar Wonen.”
Berend de Vries is bijzonder enthousiast over de nieuwbouwplannen aan de Kobaltstraat/Umberstraat: "Deze passen uitstekend in de ambitieuze plannen voor de renovatie van en herontwikkeling op en rond het Paletplein die de leefbaarheid in de wijk en de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum vergroten. En ze leveren een behoorlijke bijdrage aan de Taskforce om de komende jaren zeker 800 extra goedkope huurwoningen te realiseren". De Vries over de ambities van de Taskforce: "We zijn erg goed op gang met de vertaling van de ambities in concrete bouwplannen. Dat we de 800 woningen halen is inmiddels wel duidelijk. We hebben nu al concrete plannen voor ruim 500 woningen. Sommige zijn al bouwklaar, zoals dit plan, andere plannen doorlopen een ruimtelijke procedure of wordt er gewerkt aan een ontwerp zodat een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Maar er zijn ook plannen die we nog verkennen of waarop nog wordt gestudeerd".

Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg: “We bouwen tot en met 2020 1.000 extra woningen.”
In Breda en Tilburg gaat WonenBreburg in de periode 2017 - 2020 1.000 sociale huurwoningen bouwen. Dit zijn woningen voor mensen met recht op huurtoeslag. Hans Pars: “Hiermee dragen wij bij aan de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen voor mensen die dat nodig hebben. Ik ben zeer verheugd dat we weer volop gaan bouwen.” Want naast dit project, wordt er ook in Clarissenhof en Rosmolen in Tilburg volop gebouwd, waar WonenBreburg in totaal nog eens 157 extra woningen erbij krijgt om te verhuren. “Daarnaast hebben we de verkoop van goedkope huurwoningen sterk teruggebracht. Zo blijven deze beschikbaar voor woningzoekenden binnen het sociale huursegment.” Aangezien met name één- en tweepersoons huishoudens een woning zoeken, bouwt WonenBreburg voornamelijk compacte, betaalbare woningen, zowel grondgebonden als appartementen. Het grootste deel van de nieuwbouwwoningen valt onder de huurtoeslaggrens.
Johan Bombach, directeur Hendriks Bouw- en Ontwikkeling: “Geen woorden maar daden in Tilburg.”
Johan Bombach: “Wij zijn erg blij dat na 10 jaar van “woorden” onze bouw- en installatiemedewerkers daadwerkelijk aan de slag kunnen. In 2007 kochten wij deze locatie en de voormalige beddenzaak Luijbrechts in het winkelcentrum ten behoeve van herontwikkeling. Deze laatste locatie hebben wij recent verkocht om de komst van een Aldi mogelijk te maken. De levensvatbaarheid van het winkelcentrum wordt daarmee geborgd. Met aan de ene kant de Aldi en aan de ander kant de nieuwe Albert Heijn. Wij zijn verheugd dat wij een bijdrage mogen leveren aan de levensvatbaarheid van het Paletplein en haar omgeving.”

Woningen en winkels Paletplein
De 40 sociale huurappartementen die aan het Paletplein worden gebouwd, zijn circa 68m2 en bestaan uit twee of drie kamers (acht stuks op de hoek). De oplevering van de toren is rond de zomer van 2018.

Andere plannen van de Taskforce Betaalbaar Wonen
Een overzicht van de diverse concrete plannen van de Taskforce Betaalbaar Wonen: Hendrik van Tulderstraat (7 woningen), St. Willibrordstraat - Berkel-Enschot (22 woningen), Kerkstraat 4a - Berkel-Enschot (11 woningen), Dongewijk (78 woningen), Campenhoef (78 woningen), Reitse Hoevenstraat (80 woningen), Koolhoven - Leijoever (46 woningen), Stadskade Piushaven (9 woningen), Generaal Smutslaan (9 woningen), Intermezzo (29 woningen), Tilburg Talent Square, Fase 2 (140 woningen), Jozefzorg, Fase 2 (55 woningen) en Koningsoord (46 woningen).