Samen aan de slag in Bredase wijk Heuvel

Het nieuwe initiatief ‘Heuvel Community’ zoekt bewoners uit Heuvel die aan de slag willen om de wijk een extra impuls te geven. Ron Visscher, voorheen kartrekker van Buurtonderneming Nol&Zo, heeft het initiatief genomen om de internationale ‘Oasis Game’-methode naar Breda te halen. “De afgelopen jaren heb ik gezien hoeveel energie er kan ontstaan door samenwerking. Dat wil ik levend houden.”

Om de samenwerking tussen betrokkenen in een wijk te stimuleren, heeft de Elos Foundation de ‘Oasis Game’-methode ontwikkeld. Het doel? Een gemeenschappelijk idee voor de wijk op een interactieve en speelse manier realiseren. Sinds 2010 wordt de methode in Nederlandse wijken toegepast om bewoners met elkaar te verbinden. Zo zijn er pleinen opgeknapt, buurttuinen gemaakt en buurthuizen opgericht.

Samen aan de slag voor wijk Heuvel
Onder de naam Heuvel Community heeft buurtbewoner Ron Visscher de Oasis Game naar Breda gehaald. “Ik woon zelf in Heuvel, in de buurt van het Struyckenplein. De afgelopen jaren heb ik me als bewoner en als professional ingezet voor de wijk met Buurtonderneming Nol&Zo. Ik heb gezien wat er mogelijk is, wat bewoners zelf en in samenwerking met elkaar en anderen kunnen bereiken. Het enige probleem: het is niet duurzaam en hangt te vaak af van één of twee kartrekkers. Met de Oasis Game hopen we dat te veranderen.”

Maatwerk voor Heuvel
De methode wordt afgestemd op de wijk. Met een handen-uit-de-mouwen training werkt een kerngroep van 15 tot 20 deelnemers in slechts vijf bijeenkomsten toe naar een concreet project in samenwerking met de buurt. Ron: “Het mobiliseren van andere bewoners om actief bij te dragen aan het realiseren van een gezamenlijk idee, is belangrijk. Heuvel is een stadswijk en bestaat uit allerlei subbuurtjes, met verschillende bewoners die vaak niet weten wat er in een ander deel wordt georganiseerd. Terwijl er ook sprake is van eenzame en kwetsbare bewoners, die baat hebben bij meer zichtbaarheid van initiatieven.”

Dat is ook de reden dat WonenBeburg het initiatief omarmd. Woonconsulent Rosa Eversteijn neemt deel aan de bijeenkomsten om mee te denken met de huurders. “Wij vinden het belangrijk dat Heuvel, waar veel van onze huurders wonen, een prettige en leefbare wijk is. Ik speel geen actieve rol, maar bied wel praktische ondersteuning. Ook heb ik betrokken huurders al benaderd om mee te doen. Ik ben heel benieuwd wat het resultaat zal zijn van de Oasis Game!”

Oasis Game in Heuvel
- De training start in maart 2018, inschrijven voor de kerngroep kan als bewoner, ondernemer of professional uit de wijk tot 21 februari a.s.
- In 5 bijeenkomsten en een afsluitend weekend realiseren wijkbewoners, ondernemers en professionals samen een droom voor de wijk
- Meedoen? Op 6 februari is er van 19 tot 21 uur een informatieavond in het Huis van de Heuvel. Geef je alvast op via ron@ruimtemeesters.nl