Pilot woningen voor 25 spoedzoekers in Breda en 50 in Tilburg

Vanaf 15 april adverteert WonenBreburg woningen in Breda en in Tilburg, speciaal voor spoedzoekers. Dit is de start van de pilot die tot het eind van 2019 duurt, waarin spoedzoekers een woning kunnen vinden en WonenBreburg de behoefte van een spoedzoeker beter leert kennen.

In het Tilburg Woonconvenant is het al afgesproken en WonenBreburg trekt deze pilot door naar Breda. Het is de bedoeling om 25 spoedwoningzoekenden in Breda en 50 spoedwoningzoekenden in Tilburg aan een woning te helpen in 2019.

Caroline Timmermans, bestuurder WonenBreburg: ”Ons streven is om spoedzoekers binnen 3 maanden te huisvesten. Naast de snellere huisvesting van de spoedzoeker, is een doel voor WonenBreburg ook om het verhaal achter de spoedzoeker in beeld te krijgen. Wie is die Tilburgse of Bredase spoedzoeker nu eigenlijk? Zo kunnen we na afloop van deze pilot bepalen of WonenBreburg structureel spoedzoekers een woning gaat bieden en weten we welke kenmerken deze woningen moeten hebben.”

Hoe werkt het?
Wij kiezen bewust voor huisvesting van spoedzoekers binnen onze bestaande woningvoorraad. Samen met de wijkteams hebben we een aantal woongebouwen aangewezen zodat er spreiding is in de wijken en woningen gefaseerd beschikbaar komen. Als daar een woning vrij komt omdat iemand verhuist, dan wordt deze aangeboden voor spoedzoekers, via loting. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de spoedzoeker aan een aantal criteria voldoen. We zijn ook vooral benieuwd naar zijn of haar verhaal bij de spoedsituatie.

Half april wordt de eerste woning geadverteerd
Via de reguliere kanalen van Klik voor Wonen (Breda) en Woning in Zicht (Tilburg). Het zijn eengezinswoningen én appartementen, variërend met één of meer slaapkamers (sociale huurwoningen). Ook gezinnen in een spoedsituatie kunnen dus bij ons terecht.

Kijk ook bij de veelgestelde vragen voor de regels en meer informatie.