Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal van start. Maak Tilburg-Noord klaar voor de toekomst

Architecten, stadmakers, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen vanaf vandaag aan de slag om Tilburg-Noord klaar te maken voor de toekomst. Tilburg-Noord is de komende maanden het decor voor Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om een positieve impuls te geven aan de randen van de stad.

Architecten, stadmakers, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen vanaf vandaag aan de slag om Tilburg-Noord klaar te maken voor de toekomst. Tilburg-Noord is de komende maanden het decor voor Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om een positieve impuls te geven aan de randen van de stad.

Klik hier voor meer informatie:
https://panoramalokaal.nl/locaties/tilburg+tilburg+noord/

Die locaties aan de randen van de stad en groen, vaak gebouwd – in de jaren 60, 70 en 80, zijn wijken waar veel mensen zich thuis voelen. Het is de plek waar ze wonen en leven. De wijken van toen kloppen alleen niet meer met de wensen van nu. We willen energiezuinige, passende en betaalbare woningen. Klimaatbestendige en leefbare wijken. En beter gebruik van het omringende groen. Dankzij hun ruime opgezet en ligging aan de rand van het buitengebied, liggen er in deze wijken echter ook veel kansen.

Kansrijke toekomst voor Tilburg Noord
Dat geldt ook voor Tilburg Noord. De wijk kent een aantal sociaal maatschappelijke vraagstukken, waaronder armoede en vergrijzing. Veel woningen voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd. En zowel in de wijk als in het buitengebied zijn de energietransitie, klimaatadaptatie en afname van de biodiversiteit een opgave. Kunnen deze maatschappelijke opgaven zo worden ingezet dat ze een positief effect hebben op de hele wijk?

Deelnemers aan Panorama Tilburg-Noord worden uitgedaagd om dit te onderzoeken. De kansen liggen zowel in de wijk als in het buitengebied, landschapspark Pauwels.
Kan het buitengebied helpen om de sociaal en fysieke opgaven in de wijk op te lossen?

Creatieve denkers gezocht
Panorama Tilburg-Noord zoekt multidisciplinaire ontwerpteams. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers en doeners kunnen meedoen, maar ook mensen met andere kennis of ervaring, zoals mensen uit het sociaal domein, energie- of waterexperts, of deskundigen op het gebied van natuur en landbouw. Teams kunnen deelnemen door zich voor 21 januari 2020 aan te melden op de website van Panorama Lokaal. Hiervoor wordt alleen een portfolio en beknopte motivatie gevraagd.

Een jury selecteert voor Tilburg-Noord maximaal drie teams, die vervolgens in atelierverband aan de slag gaan. Zo werken de teams aan ontwerpvoorstellen die innovatief, uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. Voorstellen die tevens als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties. Elk geselecteerd team ontvangt een vergoeding in de kosten van €10.000 excl. Btw. De prijsvraag wordt voor de zomer afgesloten met het aanwijzen van één winnend team per locatie.

Meer informatie over Panorama Lokaal:
Meer informatie over Panorama Lokaal, net als het reglement vindt u op de website https://panoramalokaal.nl/locaties/tilburg+tilburg+noord/

Panorama Lokaal in Tilburg-Noord wordt uitgeschreven door WonenBreburg, Waterschap De Dommel, Van Wanrooij Ontwikkeling en Bouw, en Gemeente Tilburg.