Huren laag houden en blijven investeren in duurzaamheid

Wij verhuren woningen onder de marktprijs aan mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Een verwachte toename van het aantal huishoudens met een laag inkomen en een beperkte inkomensontwikkeling van de meeste van onze huurders vraagt om matiging van de huurprijzen. En dus verhogen wij de huur gemiddeld niet meer dan met inflatie de komende jaren. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat onze huurders in onze wijken betaalbaar kunnen blijven wonen.

Huren laag houden en blijven investeren in duurzaamheid

Begin maart startte de Woonbond een nieuwe actie voor lage huren. Wij ondersteunen het belang van betaalbare woningen van harte: dat is waar wij van zijn.

Wij verhuren woningen onder de marktprijs aan mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Een verwachte toename van het aantal huishoudens met een laag inkomen en een beperkte inkomensontwikkeling van de meeste van onze huurders vraagt om matiging van de huurprijzen. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat onze huurders in onze wijken betaalbaar kunnen blijven wonen.

Huuraanpassing voorgaande en komende jaren
Met onze huurderorganisaties hebben we daarom afgesproken dat onze huurprijzen gemiddeld maximaal evenveel stijgen als de inflatie en niet meer dan dat. Van 2016 tot 2020.
Van de huurders met de laagste inkomens kreeg 55% in 2017 geen huurverhoging (ruim 12.000 huurders) en bijna 1.000 huurders (4,4%) zelfs een huurverlaging. En ook in 2018 zullen wij de huur gemiddeld niet meer dan met inflatie laten stijgen.

Waar gaat het geld naar toe?
Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, zonder winstoogmerk. We doen er alles aan om onze kosten zo laag mogelijk te houden (bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop) waardoor we de inkomsten uit huur maximaal kunnen aanwenden om de kwaliteit van het woningbezit op peil te houden.

Komende jaren doen we grote investeringen in het energiezuiniger maken van onze woningen. Er zijn landelijke afspraken waar we aan moeten voldoen. Dat kost veel geld en het is een taak waar we tientallen jaren mee bezig zullen zijn. Dat is niet erg. We vinden duurzaamheid heel belangrijk, want ook een lage energierekening is belangrijk om de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden.

In ons jaarverslag is altijd een huishoudboekje te vinden, het meest actuele zetten we altijd rond mei/juni op de site. 

Een huurverlaging van 10% zoals de Woonbond claimt, vinden wij niet realistisch. Onze focus ligt op huurmatiging en het investeren in onderhoud en duurzaamheid waarmee de woonlasten voor onze huurders ook op de langere termijn betaalbaar blijven.