Groot onderhoud in Tuinzigt (Breda) met hoge bewonerstevredenheid afgesloten

Afgelopen jaar vond er groot onderhoud plaats aan 81 eengezinswoningen in de Lindestraat, Lindeplein, Esdoornstraat, Dijkplein en Hazelaarstraat in Breda. Eind december sloten wij dit project, samen met de bewoners, op een leuke en gezellige manier af.

Hoe verliep het proces?
Samen met de bewoners en aannemer Huybregts–Relou zijn we aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Niks geen plannen die klaar liggen, maar samen met elkaar de plannen uitwerken en keuzes mogen en moeten maken. De sfeer tijdens deze bijeenkomsten is altijd goed geweest. Allemaal vanuit het oogpunt om de woningen technisch beter en leefbaarder te maken voor de bewoners. We gingen dus zowel technisch- als sociaal aan de slag in de wijk.
In januari 2017 waren de kijkdagen in de modelwoning voor de bewoners. In maart 2017 startten de eerste werkzaamheden in en aan de bewoonde woningen en op 20 december 2017 sloten wij het project dus met positief eindresultaat af!

Wat hield het groot onderhoud in?
We vernieuwden de dakpannen. We brachten dakisolatie aan en vernieuwden de dakkapellen. Daarnaast plaatsten we nieuwe voordeuren en werden alle kozijnen in een nieuwe frisse kleur geschilderd. Aan de binnenkant voerden wij, daar waar nodig, werkzaamheden uit in de badkamer, keuken en/of toilet. De woningen werden installatietechnisch ook opgeknapt, zodat ze weer voldoen aan de moderne eisen. Zo kunnen de woningen weer minimaal 25 jaar mee. Bewoners konden HR++glas laten plaatsen. We brachten ook een nieuw ventilatiesysteem aan. Het gemiddelde investeringsbedrag per woning was € 35.000,-.

En zijn de bewoners tevreden?
Ja! De bewoners zijn erg tevreden, ze geven het eindresultaat een 9,4! Daar mogen de actieve bewoners, de aannemer en onderaannemers en WonenBreburg erg trots op zijn. Ook tijdens de gezellige afsluiting hoorden wij fantastische en positieve geluiden van de bewoners. Daar doen we het voor!

Was dit project anders dan andere grootonderhoudprojecten?
Gelukkig is elk grootonderhoudsproject anders. Deze keer wilden we onderzoeken of WonenBreburg de bewoners nog beter kan informeren tijdens en over het groot onderhoud. We maakten tijdens het project gebruik van onder andere een bewonersapp, dit was echt een aanvulling op onze bestaande communicatiemiddelen. Ruim 62% van de bewoners stond 24 uur per dag ingelogd. Ruim 72% ontving alle informatie via de e-mail via deze app en 96% van de bewoners ontving ook informatie via hun mobiele telefoon.

Het vervolg?
Zowel de bewoners als wij zijn erg tevreden over het eindresultaat, maar niet daar alleen over. Ook over de samenwerking in dit project. Daarom zijn we vorige maand gezamenlijk met een nieuwe klankbordgroep gestart, met het voorbereiden van het volgende grootonderhoudsproject. Dit vindt plaats in en aan 69 eengezinswoningen aan de Plataanstraat, Wilgstraat, Olmstraat en Dijkplein. De planning is dat we voor de bouwvak van 2018 starten met de communicatie en na de bouwvakantie van 2018 starten met de werkzaamheden.