Groot onderhoud aan 68 woningen in Tuinzigt Breda gestart

Omdat we de daken van buitenaf vervangen en de zolder stoffig wordt, is dit het perfecte moment om de zolder op te ruimen. Afgelopen zaterdag organiseerden we daarom een opruimdag voor de huurders, waar ook al gasfornuizen afgevoerd werden.

Het was prima weer om op te ruimen. Maar liefst drie containers met grof vuil gingen aan het eind van de dag weg. De eerste gasfornuizen zijn ook al afgevoerd, die worden vervangen door inductiefornuizen.

Met dank aan de uitvoerder van aannemer Huybregts Relou, projectopzichter Ben, projectleider Feicko, buurtbeheerder Eric en woonconsulent Maurice van WonenBreburg.

Op de achtergrond is de start van de bouwkundige werkzaamheden al te bespeuren.

Lees alle op de projectpagina van dit groot onderhoud.