Geslaagde viering van het 5 jarig bestaan complexen Dr. Struyckenplein

Op zondag 8 september heeft de Commissie van Huurders Dr. Struyckenplein een feestelijke samenkomst georganiseerd om het 5 jarig bestaan van de appartementen te vieren.

Ruim 70 bewoners waren aanwezig in de gezellige ruimte van Bread en Burgers Kitchen aan hetzelfde plein. Waar 5 jaar geleden vooral de jongere bewoners in grote getale aanwezig waren, viel het nu op dat het vooral de wat oudere bewoners waren. De meesten wonen al 5 jaar met plezier aan het Dr. Struyckenplein. De Commissie van Huurders had koste nog moeite gespaard om het iedereen naar hun zin te maken. Zo hebben zij nagenoeg alle winkeliers en ondernemers op het plein bereid gevonden om een bijdrage te leveren. De aanwezigen gingen naar huis met een goed gevulde goodybag. De Commissie van Huurders wil graag het onderling contact tussen de bewoners in de complexen bevorderen. Wat kan ik voor mijn buren betekenen? Wat zou ik fijn vinden dat mijn buurtgenoten voor mij doen? Social return op pleinniveau. Dit leverde een aantal leuke vragen en aanbod op, waarmee de Commissie van Huurders verder aan de slag gaat. Een geslaagde middag en de complimenten voor de actieve bewonerscommissie.