Klacht indienen

Hierbij dient u een klacht in over de dienstverlening van WonenBreburg.

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u om onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. U kunt eventueel kopieën of bewijsstukken toevoegen.

Let op: u kunt via dit formulier alleen klachten over onze dienstverlening melden.
Tips en advies over het melden van overlast van buurtbewoners vindt u hier.

Adres:

Zodra wij uw klachten hebben ontvangen, sturen wij u binnen drie dagen een ontvangstbevestiging.
Binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging krijgt u een reactie op uw klacht. Hoort uw klacht thuis bij een andere instantie zoals een rechter of een huurcommissie? Dan laten wij u dit ook binnen 14 dagen weten.