Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen is één van de manieren waarop WonenBreburg de duurzaamheid van woningen wil vergroten en de woonlasten voor huurders wil verlagen. Wilt u ook zonnepanelen? Log dan in op Mijn WonenBreburg en vul de aanvraag in.

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Hoe werken zonnepanelen en hoeveel stroom/elektriciteit wekken ze op?

Algemeen

Zonnepanelen zetten (zon)licht om in elektriciteit. Ze beginnen elektriciteit te produceren zodra het licht wordt, dus ook op bewolkte dagen. De elektriciteit die u opwekt, gebruikt u direct in uw eigen woning. Produceren uw zonnepanelen meer elektriciteit dan u op dat moment nodig heeft, dan wordt het overschot van geleverde elektriciteit door de zonnepanelen aan het elektriciteitsnet terug geleverd. De elektriciteit die u ’s avonds en ’s nachts verbruikt, neemt u gewoon weer van dit net af. Het elektriciteitsnet fungeert dus als een soort 'accu’. Het energiebedrijf verrekent de terug geleverde elektriciteit met uw energierekening (inclusief btw en energiebelasting). Dit wordt ook wel de 'salderingsregeling'* genoemd. Hoe meer elektriciteit u levert aan het energiebedrijf, hoe lager uw energierekening is. Verbruikt u meer elektriciteit dan u opwekt? Dan neemt u ‘gewone’ elektriciteit af van uw energieleverancier. U komt dus nooit zonder elektriciteit te zitten, mochten de zonnepanelen niet werken.

* De overheid kan mogelijk in de toekomst besluiten om de salderingsregeling af te bouwen of te laten vervallen. Zelfs als dat gebeurt is het nog steeds voordeliger om de zelf opgewekte stroom te gebruiken, zodat u die niet bij uw energieleverancier hoeft in te kopen.

Zonnepanelen wekken gemiddeld 264 kilowattuur (kWh) per paneel aan energie per jaar op. Dit is gebaseerd op de gemiddelde zoninstraling in Nederland. Maar de opbrengst is ook afhankelijk van hoe schuin het dak van uw woning is en in welke windrichting het ligt. Een dak pal op het zuiden levert bijvoorbeeld iets meer rendement op dan op het westen of oosten.

Vanaf wanneer ga ik betalen, als ik zonnepanelen laat plaatsen?

Algemeen

Bent u akkoord met het aanbod voor de zonnepanelen? Dan ondertekent u de aanvullende serviceovereenkomst en stuurt u deze aan ons terug. De installateur laat deze overeenkomst na het huisbezoek bij u achter. Daarna worden op de afgesproken datum de zonnepanelen aangelegd. U gaat pas vanaf de eerste volle maand na installatie betalen, samen met uw huur en eventueel andere servicekosten. Bijvoorbeeld: de zonnepanelen worden op 15 april geplaatst. Daarna volgt de maand mei. De aanvullende serviceovereenkomst gaat dan pas per 1 juni in.

De tussenliggende dagen van de maand waarin de panelen geplaatst zijn en de maand daarna betaalt u dus nog niets en hebt u alvast gratis stroom. 

Is mijn woning geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?

Algemeen

Voor het opwekken van stroom met zonnepanelen is voldoende (zon)licht nodig. Allereerst kijken we met de technische informatie die we hebben of uw woning geschikt is. Is uw woning geschikt? Dan komt onze installateur op afspraak bij u langs en kijkt dan hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden. Soms kan het voorkomen dat een dak bij nadere inspectie toch niet geschikt is. Bijvoorbeeld door grote bomen die te dicht bij uw woning staan, of een dakkapel. Pas als deze check door de installateur is gedaan, weten we zeker of de opbrengsten bij uw woning gehaald kunnen worden.

Het aanbod dat WonenBreburg doet heeft betrekking op eengezinswoningen. Daarnaast plaatsen wij ook zonnepanelen op daken van flats en appartementen bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dit hangt samen met de planning van deze werkzaamheden.

Waar meld ik klachten over mijn zonnepanelen?

Algemeen

We hopen uiteraard dat de aangelegde panelen vanaf de eerste dag goed werken en er geen technische gebreken optreden. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de installateur. In uw meterkast wordt een afzonderlijke meter geplaatst, die de opgewekte stroom registreert en ook een indicatielampje heeft om aan te geven of de panelen werken.

Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt met de installatie. Er zijn storingen die u zelf kunt oplossen.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u altijd contact opnemen met de installateur van de zonnepanelen

Feenstra ZON of Kemkens Solar.

 De betreffende installateur heeft de Handleiding in uw meterkast geplaatst.

 Voorbeeld: Er wordt niks aan gegeven op het display van de kilowattuurmeter.

Veelal is dit het gevolg van het uitvallen van de groep van de zonnepanelen in de meterkast.

U kunt de meter opnieuw opstarten door de groep van de zonnepanelen in te schakelen. Blijft de groep uitvallen, neem dan contact op met uw installateur (zie de Handleiding in uw meterkast):

 -              Feenstra ZON     via 0478 530025 of door een e-mail te sturen naar gereedzonvenray@feenstra.com

-              Kemkens Solar   via 088 5050 326 of door een e-mail te sturen naar service@kemkenssolar.nl

Alle benodigde informatie is bij de oplevering aan u overhandigd. U kunt ook altijd met ons contact opnemen via 088-496 00 00 of via contact@wonenbreburg.nl.

Hoeveel zonnepanelen worden er op mijn dak geplaatst, als ik kies voor zonnepanelen?

Algemeen

Het systeem bestaat uit 6, 8, 10, 12 of 14 zonnepanelen in een frame op het dak, een omvormer en bekabeling.
Eerst kijken we of uw dak geschikt is. Als dat zo is, worden er minimaal 6 zonnepanelen geplaatst. Hoe meer panelen, hoe meer besparing per maand. Het advies is: niet meer panelen installeren dan u gemiddeld aan elektra verbruikt. De installateur installeert in één werkdag de volledige installatie. Vooraf komt de installateur bij u langs om de voorbereidingen te bespreken.

Ben ik verplicht om zonnepanelen te laten plaatsen?

Algemeen

Nee, u bent niet verplicht om zonnepanelen te laten plaatsen. Het aanbod is geheel vrijblijvend.

Moeten mijn buren ook meedoen als ik zonnepanelen wil?

Algemeen

Nee, het aanbod van zonnepanelen is persoonlijk en niet afhankelijk van uw buren.

Wat verandert er aan mijn woning als ik kies voor zonnepanelen?

Algemeen

De zonnepanelen worden in een frame op het dak geplaatst. Vanaf de zonnepanelen loopt er een kabel naar de omvormer, die ook op het dak onder de panelen wordt geplaatst. Vanaf de omvormer loopt er een kabel naar de meterkast. Deze kabels worden netjes in kabelgootjes aangebracht. In overleg met u wordt vooraf bepaald waar de kabels, leidingen en kabelgootjes komen te lopen.

Hoe lang duurt het plaatsen van zonnepanelen?

Algemeen

De installateur installeert in één werkdag de volledige installatie. Vooraf komt de installateur bij u langs om de voorbereidingen te bespreken.
Let op: eind 2022 waren er leveringsproblemen van zonnepanelen, waardoor er een tijd geen zonnepanelen gemonteerd konden worden.

Op dit moment worden zonnepanelen weer beperkt geleverd. Er is namelijk, nog steeds, een enorme vraag naar zonnepanelen. Onze leveranciers Kemkens en Feenstra zijn gestart om de opgelopen achterstand uit 2022 in te halen. Nieuwe aanmeldingen voor zonnepanelen worden opgepakt, maar houd u er rekening mee dat het langer kan duren tot een huisbezoek wordt gepland.

Hoeveel energie bespaar ik met zonnepanelen?

Algemeen

Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het weer en de ligging van uw woning. Uiteindelijk gaat het er ook om wat u zelf verbruikt. Met het opwekken van zonne-energie beschikt u over goedkopere energie. Let wel op dat u vervolgens niet veel meer gaat verbruiken. Dan kunnen de kosten uiteindelijk hoger uitvallen en draagt u juist niet bij aan een beter milieu!

Garandeert WonenBreburg de kostenbesparing die ik kan krijgen met zonnepanelen?

Algemeen

WonenBreburg kan geen garanties geven over de prijs die u per opgewekte kilowattuur ontvangt. Dat komt omdat WonenBreburg niet weet hoe de energieprijzen, de belastingtarieven en de regelgeving (zoals met betrekking tot de salderingsregeling) er in de toekomst uitzien. Wel garanderen we dat de opbrengsten de komende 10 jaar hoger zijn dan de extra servicekosten die u aan WonenBreburg betaalt voor de zonnepanelen. U gaat er dus hoe dan ook op verdienen.

Is mijn energierekening meteen al lager als er zonnepanelen op mijn dak zijn geplaatst?

Algemeen

Op dit moment betaalt u een voorschot per maand aan uw energieleverancier. Heeft u zonnepanelen laten plaatsen? Geef dat dan door aan uw energieleverancier. U kunt dan tevens uw voorschot laten verlagen, waardoor uw energierekening lager wordt. Dit gaat niet automatisch. U moet dit zelf doorgeven aan uw energieleverancier. Let op: maak uw voorschot niet te laag. U moet dan op het eind van het jaar misschien bijbetalen. U kunt er ook voor kiezen om uw voorschot niet te verlagen en te wachten op de jaarlijkse eindafrekening van uw energieleverancier. U krijgt dan achteraf uw besparing in één keer terug.

Kan ik de opbrengst van energie van mijn zonnepanelen zelf bijhouden?

Algemeen

Alle energie die de zonnepanelen opwekken kunt u aflezen op een afzonderlijke meter, die in uw meterkast wordt geplaatst. De stroom die u meteen weer verbruikt hoeft u niet van uw energieleverancier af te nemen en bespaart u dus. Als de zonnepanelen meer energie opwekken dan u op dat moment verbruikt, wordt dat meerdere teruggeleverd op het netwerk. Dat meerdere kunt u op een afzonderlijk display van uw “slimme meter” in uw meterkast aflezen.

Is er met zonnepanelen op mijn dak risico op brandgevaar?

Algemeen

De door ons te plaatsen panelen voldoen aan de strengste veiligheidsmaatregelen. Hierdoor is het risico van brandgevaar, dat zou kunnen ontstaan bij warm weer en oververhitting van de panelen, erg klein. Als het heet is wekken de panelen minder op. We hebben onze leveranciers tevens verplicht de relevante informatie en hun voorwaarden te overleggen aan onze verzekeraar, waar de opstal van uw huurwoning is verzekerd. Uw inboedel moet u zelf verzekeren. Heeft u nog geen inboedelverzekering? Dan raden wij u aan die zo snel mogelijk af te sluiten.

Wat moet ik zelf nog doen als de zonnepanelen zijn aangelegd?

Algemeen

Vanaf de dag dat de zonnepanelen zijn aangelegd, werkt de installatie. U hoeft hier niets voor te doen. Wel adviseren wij u door te geven aan uw energieleverancier dat u zonnepanelen heeft. Voor hen is dit een bekende situatie.
Wij melden het systeem aan bij de netwerkbeheerder (Enexis). De meeste woningen hebben inmiddels een “slimme meter”. Heeft u nog geen slimme meter? Dan maakt Enexis hiervoor een afspraak met u. Het plaatsen van een slimme meter is gratis.

Wat zijn zonnepanelen en/of PV panelen?

Algemeen

Een vraag die regelmatig voorbij komt: wat zijn PV panelen precies? En is er een verschil tussen PV panelen en zonnepanelen?  Het antwoord is NEE. PV panelen zijn in principe niets meer dan een andere benaming voor zonnepanelen. (De benaming PV panelen komt uit de Engelse taal, waar PV staat voor Photo Voltaic, Photo betekend in deze “licht” en Voltaic “elektriciteit”.)

Op de naam na, is er dus geen verschil tussen PV panelen en zonnepanelen. PV panelen is een vakterm die vaak wordt gebruikt door specialisten, terwijl zonnepanelen een term is die vaker in de volksmond wordt gebruikt. Wat de benaming ook is, zonnepanelen zijn een goede manier om duurzamer te leven en om een bedrag te besparen op uw energierekening.

Onderdeel van het systeem voor zonnepanelen is een omvormer. Wat is een omvormer?

Algemeen

Een omvormer is een apparaat dat de gelijkstroom van zonnepanelen omzet in wisselspanning van 230 volt, zodat de opgewekte stroom gebruikt kan worden. De omvormer registreert ook de opbrengst van de energie.

De omvormer maakt heel weinig geluid. Aangezien de omvormer alleen overdag bij voldoende daglicht werkt, heeft u hier ’s nachts geen last van. WonenBreburg kiest voor een zo stil mogelijke omvormer.

De omvormer wordt onder de panelen geplaatst.

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de zonnepanelen?

Algemeen

WonenBreburg is verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud van de zonnepanelen en voor het verhelpen van gemelde storingen. Neem hiervoor contact op met de firma die de zonnepanelen bij u geplaatst heeft. (Kemkens of Feenstra.)

Hoe weet ik of mijn zonnepanelen nog werken?

Algemeen

Op de omvormer, mits deze een display heeft,  kunt u uitlezen of de zonnepanelen nog werken. Anders kunt u de stand van geleverde elektriciteit door zonnepanelen wellicht aflezen op een tussenmeter die geplaatst is in de meterkast.

Gaat de opbrengst van zonnepanelen naarmate ze ouder worden erg achteruit?

Algemeen

Zonnepanelen verouderen heel langzaam. De opbrengst bij een bepaalde hoeveelheid zonlicht zal na jaren met ca. een 0,5% (een half procent) per jaar achteruit gaan. Maar bij veel systemen is zelf zo’n langzame achteruitgang niet waargenomen. Er zijn fabrikanten die een vermogensgarantie geven dat deze na 20 of 25 jaar nog minstens 80% van het vermogen in nieuwstaat hebben.

Geeft WonenBreburg een compensatie als de zonnepanelen niet werken?

Algemeen

Nee, WonenBreburg geeft geen compensatie als een zonnepaneel niet werkt. Storingen aan de zonnepanelen kunt u rechtstreeks melden bij WonenBreburg.

Worden de zonnepanelen jaarlijks gereinigd?

Algemeen

Nee, de frequentie van schoonmaak is  afhankelijk van o.a. hellingshoek en de plaatsingsomgeving.

Mag of moet ik de zonnepanelen zelf schoonmaken?

Algemeen

Nee, u mag de zonnepanelen niet zelf schoonmaken. Zonnepanelen werken het beste als ze schoon zijn. Ze worden altijd schuin geplaatst (ook op een plat dak). Vuil spoelt er bij een regenbui gewoon weer vanaf. Zelf schoonmaken is dus niet nodig en mag ook niet in verband met veiligheid. De installateur zal 1 keer per 5 jaar komen controleren of alles nog optimaal werkt.

Ik heb zonnepanelen. Waar moet ik rekening mee houden als ik een contract afsluit met een energieleverancier?

Algemeen

Heeft u zonnepanelen die electriciteit terug kunnen leveren op de elektrameter van uw woning? En gaat u een contract aan met een energieleverancier? Dan moet u zelf aangeven dat u ook elektriciteit terug gaat leveren. 

Woont u in een woongebouw waarbij de zonnepanelen op de elektrameter  van de gezamenlijke voorzieningen/ruimten zijn aangesloten? Dan hoeft u hier geen rekening mee te houden.

Wat kosten zonnepanelen?

Algemeen

WonenBreburg neemt de investeringskosten, de installatie én het onderhoud voor haar rekening. Maandelijks betaalt u ons hiervoor een klein vast bedrag, van € 2,61 per paneel. U betaalt dit via uw servicekosten, door een aanvullende servicekosten overeenkomst te ondertekenen. Het bedrag staat dus geheel los van uw huur en de huurtoeslag. We gaan deze overeenkomst met u voor 20 jaar aan. Gaat u eerder verhuizen? Dan gaat de overeenkomst over naar de nieuwe huurder en heeft u verder geen verplichtingen meer. Na afloop van de periode van 20 jaar vervalt de overeenkomst. We kijken dan opnieuw naar de mogelijkheden om u, of de nieuwe bewoner een goed, vrijblijvend aanbod te doen.

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Algemeen

Zonnepanelen zijn heel betrouwbaar. Ze gaan gemiddeld 25 jaar mee en hebben weinig onderhoud nodig. WonenBreburg heeft 20 jaar garantie op de installatie. Dat is net zolang als de looptijd van de aanvullende service overeenkomst voor zonnepanelen, die u ondertekent als u kiest voor zonnepanelen.

Krijg ik garantie op de werking van de zonnepanelen?

Algemeen

Ja, WonenBreburg is verantwoordelijk voor de werking van de zonnepanelen en het onderhoud ervan. Eventuele reparaties en het onderhoud zijn voor rekening van WonenBreburg. WonenBreburg kan uiteraard geen garantie afgeven op de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt, want dat is afhankelijk van het weer en de ligging van de zonnepanelen.

Wat voor systeem van zonnepanelen plaatst WonenBreburg?

Algemeen

Het systeem van zonnepanelen bestaat uit zes, acht, tien of twaalf zonnepanelen in een frame op het dak, een omvormer en bekabeling.

Ik heb al zonnepanelen van WonenBreburg. Kan ik extra zonnepanelen bij laten plaatsen?

Algemeen

Als WonenBreburg al zonnepanelen bij u heeft geplaatst is het niet mogelijk om later extra zonnepanelen bij te laten plaatsen.