Woningzoeken algemeen

Op zoek naar een woning? Wij kunnen ons voorstellen dat u dan veel vragen heeft. Hoe werkt het? Wat moet u doen? Hieronder leest u meer.

Veelgestelde vragen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een sociale huurwoning te mogen huren?

WonenBreburg is verplicht om sociale huurwoningen passend toe te wijzen. Hoe dit werkt, leest u op www.woninginzicht.nl of op Klik voor Wonen. Er zijn uitzonderingen op deze algemene regels. Bij elke woningadvertentie staat vermeld met welk inkomen u kunt reageren.

 • U mag geen negatieve verhuurdersverklaring hebben.
 • U moet een geldig identiteitsbewijs hebben.
 • Heeft u een AWBZ indicatie? Dan kunt u wel reageren op een woning wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 36.165,-.

 

Waarom huisvest WonenBreburg vergunninghouders?

Wij huisvesten, samen met de andere corporaties in de stad, de vergunninghouders (de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen). Dat is een deel van de totale groep vluchtelingen, vaak mensen die al 2 jaar in een AZC wonen. Dat is in de wet geregeld. Het Centraal Opvang Asielzoekers bepaalt samen met de gemeenten hoeveel vluchtelingen met verblijfvergunning in Breda/Tilburg komen te wonen. Dit zijn op dat moment inwoners van Nederland zonder huis en dus vallen zij onder de groep urgente woningzoekenden. Wij zijn er voor iedereen in Nederland die een woning zoekt, en niet op de commerciële markt terecht kan.

Wat is het adres van de geschillencommissie bij het zoeken van een woning?

Tilburg Geschillencommissie: www.geschillen-commissie.nl

Stedelijke Geschillencommissie Breda; Postbus 4076, 5004 JB Tilburg. 
Kijk voor meer informatie op sgb.klachtregeling.nl

Heeft WonenBreburg speciale woonvormen voor ouderen?

 • WonenBreburg verhuurt in Tilburg en Breda enkele woonvormen voor ouderen die ervoor gekozen hebben om bijeen wonen (weliswaar in hun eigen appartement) en wat extra dingen voor elkaar en met elkaar te doen zoals gezamenlijke zorg voor hun tuin, een gezamenlijke eigen ontmoetingsruimte, boodschappen doen voor elkaar of elkaar helpen met huisarts of specialistenbezoek etc.
 • Deze woonvormen hebben vaak het coöptatierecht afgesproken met WonenBreburg, dat wil zeggen dat zij zelf zorgen voor een nieuwe kandidaathuurder.
 • Nadere informatie bij consulent WWZ Carin Turi. U kunt hen bereiken door een mail te sturen aan contact@wonenbreburg.nl.

Ik zoek een studio, kan ik ook bij WonenBreburg terecht?

Ja, WonenBreburg verhuurt ook studio's.

Op de volgende locaties verhuurt WonenBreburg in Tilburg studio’s:

 • Calandhof
 • Dolomietenlaan
 • Alleenhouderstraat
 • Schutsboomhof

Deze worden aangeboden op www.woninginzicht.nl.

Op de volgende locaties verhuurt WonenBreburg in Breda studio’s:

 • Markendaalsweg
 • Van Goorstraat
 • Kaatsbaan
 • Wensel Cobergherstraat/Joris Nempestraat

Deze worden aangeboden op Klik voor Wonen.

Wat moet ik doen om een seniorenpluswoning (of gelabelde woning) te kunnen krijgen?

Tilburg

 • In Tilburg kennen we geen aanleunwoningen. We hebben wel toegankelijke woningen. We noemen die ook wel gelabelde woningen.
 • U moet ingeschreven staan bij www.woninginzicht.nl.
 • Met een WMO-verhuisverklaring (ook genaamd: nultreden-verklaring) kunt u met voorrang in aanmerking komen voor een toegankelijke woning. Kom met uw indicatie langs bij één van de deelnemende corporaties, zij kunnen de indicatie beoordelen en, indien goedgekeurd, in uw inschrijving verwerken. U mag de indicatie ook mailen naar info@woninginzicht.nl.
 • ls deze indicatie in orde? Dan krijgt u hier altijd een bevestigingsmail van.
 • Mocht u een ander type indicatie hebben dan verwijzen wij u door naar Loket Z.
 • U kunt reageren via www.woninginzicht.nl op de toegankelijke woningen. U vindt de rollator- en rolstoel-toegankelijke woningen tussen de woningen die we aanbieden via het Aanbodmodel. U herkent ze aan het rollatorpictogram en het rolstoelpictogram. Iedereen kan een toegankelijke woning huren. Beschikt u over een indicatie op uw inschrijving? Dan krijgt u voorrang op woningen die rollator- of rolstoeltoegankelijk zijn.

Breda

WonenBreburg huisvest samen met de andere corporaties in de stad asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Wat betekent dit voor de wachtlijst? Wordt deze langer?

Tot en met 2015 zien we dat niet terug in de cijfers over de wachtlijsten. Gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoning in Tilburg is 5,28 jaar en in Breda is 3,9 jaar. Echter 1,7 jaar (Tilburg) en 1,3 jaar (Breda) als u dringend een woning nodig hebt en dus minder eisen stelt aan de wijk of woning. Via het lotingsmodel kan dat nog sneller. Deze wachttijden zijn niet opgelopen ten opzichte van eerdere jaren. Het huisvesten van vergunninghouders heeft dus nog nog geen nadelige invloed op deze wachttijd. Maar de groep vluchtelingen wordt groter, dan kan het wel van invloed worden op de wachtlijsten. We verwachten voor 2016 500 personen in Tilburg (350 woningen), dat zou betekenen dat WBB ongeveer 175 woningen beschikbaar moet stellen. In Breda schatten we in 100 woningen beschikbaar te moeten hebben.

Wanneer kan ik een seniorenwoning huren?

Tilburg: Iedereen mag reageren op een seniorenwoning, maar 55-plussershebben voorrang als we een seniorenwoning toewijzen. Hebben er geen 55-plussers gereageerd? Dan selecteren wij een passende kandidaat. Breda: Iedereen boven de 55 jaar kan in aanmerking komen voor een seniorenwoning.

Uw woning wordt gesloopt en u heeft een nieuwe woning geaccepteerd. Vervalt uw inschrijving nu?

Als u een woning gaat huren, moeten wij uitschrijven. Dit moeten we om administratieve redenen doen. Aan het begin van elke volgende maand kunt u uw uitschrijving weer ongeldig maken. U staat dan dus weer gewoon ingeschreven. U kunt uw inschrijving dan ok weer gewon verlengen. Zoekt u een woning en heeft u nu een tijdelijk huurcontract? Of huurt u een woning die geen bezit is van de corporaties van Woning in Zicht (Tilburg) of Klik voor Wonen (Breda)? Dan gelden deze regels niet voor u.

Biedt WonenBreburg ook woningen aan die geschikt zijn voor het gebruik van een rollator of rolstoel?

Waarom biedt WonenBreburg woningen automatisch aan?

Nu moet u, als u als eerste in de kandidatenlijst staat, wachten op een aanbieding van de medewerker. Soms duurt dat een paar dagen. Door automatisch aanbieden krijgt u sneller een aanbieding. En als u de woning weigert, krijgt de volgende kandidaat direct de aanbieding. U weet dus sneller waar u aan toe bent. En kunt uiteindelijk ook sneller de woning gaan huren.

Waar vind ik het aanbod van huurwoningen in de vrije sector van WonenBreburg?

Wanneer u op zoek bent naar een vrije sector woning, vragen wij u contact op te nemen met onze verhuurmakelaars. Zij kunnen uw contactgegevens en woonwensen opnemen in de kandidatenlijst. Wanneer er een passende woning beschikbaar komt, kan er contact met u opgenomen worden.
Mocht er geen passende kandidaat zijn uit de kandidatenlijst, wordt de woning aangeboden via de websites:www.corpowonen.nl en/of Funda, en/ofKlik voor Wonen /www.woninginzicht.nl

Wat gebeurt er als ik een woning of kamer geaccepteerd heb, maar nog geen huurcontract heb getekend en ik besluit alsnog de woning te weigeren?

Heeft u de woning of kamer geaccepteerd, het antwoordformulier ondertekend maar nog niet het huurcontract ondertekend? En besluit u dan alsnog van de woning of kamer af te zien? Dan brengen wij u € 100,- in rekening.

Ik woon in een woongebouw dat voorheen was bestemd voor 55+/senioren, maar nu komen er ook gezinnen met kinderen wonen. Hoe kan dit?

 • In Tilburg Noord staan veel flats die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Enkele woongebouwen (met name woonzorg-gebouwen zoals de Heikant) hebben voorrangsregelingen. Denk dan aan een AWBZ indicatie, een WMO indicatie of 65+. Dit betekent dat een aantal woongebouwen die vroeger bestemd waren voor senioren, ook deze voorrangscriteria hebben gekregen.
 • Reageert er niemand uit de doelgroep op de woning, op grond van indicatie of leeftijd? Dan verhuren we ook aan anderen zonder deze voorrangscriteria. Dat kunnen ook mensen zijn die de leeftijd van 55 nog niet bereikt hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval in het woongebouw Parkzicht in Tilburg.

Ik heb een groepsaanbieding ontvangen. Wat moet ik doen?

 • Tilburg: Een groepsaanbieding betekent dat u met 9 andere kandidaten bent uitgenodigd om de woning te bezichtigen. In de brief staat wanneer wij u verwachten, u mag samen met de andere kandidaten de woning gaan bezichtigen. Dit gebeurt samen met een medewerker van WonenBreburg. Daarna moet u met alle gevraagde gegevens naar het kantoor komen voor de inkomstencontrole.
 • Breda: Een groepsaanbieding betekent dat u met meerdere kandidaten bent uitgenodigd om de woning te bezichtigen. In de brief staat wanneer de bezichtiging van de woning is. De verhuurmakelaar is in de woning aanwezig om u en de andere kandidaten de woning te laten zien. U moet alle gegevens bij u hebben tijdens het bezichtigen. De woning wordt aan degene toegewezen die als eerste op de lijst staat en tijdens de bezichtiging alle gegevens bij zich heeft.

Ik heb een woning aangeboden gekregen maar ik heb geen interesse. Hoe kan ik de woning weigeren?

 • Tilburg: U kunt dit via www.woninginzicht.nl aangeven. U moet hiervoor inloggen. Ga daarvoor naar Mijn pagina. Daar kunt u aangeven dat u geen interesse heeft in een woning die wij aanbieden.
 • Breda: U kunt dit via Klik voor Wonen. U moet hiervoor inloggen. Ga daarvoor naar Mijn pagina, aan mij toegewezen. Daar kunt u aangeven dat u de woning die wij hebben aangeboden wilt weigeren.

Wanneer mag ik de woning die ik aangeboden heb gekregen gaan bezichtigen?

 • Tilburg: Als u een woning toegewezen heeft gekregen dan mag u de woning gaan bezichtigen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Verhuur van WonenBreburg. Wanneer u de woning wilt accepteren, dan kunt u een afspraak maken voor de inkomstencontrole. Dit doen we binnen 5 werkdagen. Wanneer u voldoet aan de inkomenseisen mag u de woning gaan huren.
 • Breda: U kunt contact opnemen met huidige bewoner en vragen of u de woning mag komen bezichtigen. Het telefoonnummer staat op uw aanbiedingsbrief. U kunt uw brief meenemen als bewijs dat u de woning aangeboden heeft gekregen. Staat de woning leeg of is er steeds niemand thuis? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verhuur van WonenBreburg. Wanneer u de woning wilt accepteren, dan kunt u een afspraak maken voor de inkomstencontrole. Dit doen we binnen 5 werkdagen. Wanneer u voldoet aan de inkomenseisen mag u de woning gaan huren.