Garage/parkeerplaats

Wij verhuren garages en parkeerplaatsen. Wilt u reageren op parkeerruimte in Tilburg of Breda? Reageert u dan op de aangeboden parkeerruimte via Woning in Zicht of Klik voor Wonen.

Veel gevraagd over Garage/parkeerplaats

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een garage?

Algemeen

Tilburg

  • Voor het huren van garages via Woning in Zicht is het verstandig om u zelf in te schrijven als woningzoekende via  Woning in Zicht.
  • Garages worden aangeboden via Woning in Zicht. Wanneer een garage leeg staat wordt deze geadverteerd, degene die het eerst reageert krijgt de garage aangeboden. Bewoners van het woongebouw of de woningen in de buurt waarbij de garage of parkeerplaats hoort, hebben voorrang op andere geïnteresseerden. De afdeling verhuur plaatst de bewoners op een wachtlijst.
  • De inschrijving voor een garage kost € 8,-.

Breda

  • Voor het huren van garages via Klik voor Wonen is het verstandig om u zelf in te schrijven als woningzoekende via Klik voor Wonen.
  • De inschrijving voor een garage kost € 17,50.
  • Garages worden aangeboden op basis van reactie snelheid. Dit betekent dat degene die als eerste op de advertentie reageert, de garage kan huren.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een parkeerplaats bij het woongebouw Binnen-Buiten?

Algemeen

U kunt als huurder van dit woongebouw zelf kijken in de parkeergarage welke parkeerplaats uw voorkeur heeft. Dit kunt u vervolgens doorgeven aan de Woonadviseur van WonenBreburg. Hij of zij bekijkt welke parkeerplaatsen beschikbaar zijn en wat de mogelijkheden zijn. De Woonadviseur stelt vervolgens een huurcontract op voor de parkeergarage.

Wat moet ik doen om een elektrisch oplaadpunt voor mijn auto te krijgen?

Algemeen

Voor het aanvragen van een oplaadpunt voor uw voertuig op gemeentegrond verwijzen wij u naar de gemeente.

Voor het aanvragen van een oplaadpunt in de parkeergarage neemt u contact met ons op. Alle kosten voor aanleg zijn voor rekening van de huurder. Wanneer er een VvE is zal er eerst een besluit moeten worden genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Hiervoor dient u een plan van aanpak in te dienen bij WonenBreburg.

Om een laadpaal te plaatsen op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig van de gemeente. Let op: Uw oplaadkabel mag nooit op de stoep of de openbare weg liggen.

Als u wijzigen aan wil brengen aan uw elektrische installatie, dan moet u dat op eigen kosten door een erkende installateur laten doen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de kosten en de risico’s die voortkomen uit deze wijziging.
Ook bent u aansprakelijk in geval van gebreken, eventuele gevolgschade en indien nodig het verwijderen van de voorziening.