Stookkosten

Woont u in een woongebouw met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u hiervoor maandelijks een bedrag aan stookkosten naast de netto huur. Dit is een voorschot, eenmaal per jaar ontvangt u een afrekening.

Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet stelt nieuwe eisen aan uw leverancier van warmte, voor de verwarming van uw woning of het warm water in uw woning. De Warmtewet is niet van toepassing bij onzelfstandige studentenwoningen.

Bekijk het filmpje: Uitleg afrekening warmtekosten WonenBreburg

Veel gevraagd over Stookkosten

Hoe hoog zijn de tarieven voor warmte en warm water?

 • Kijk voor de hoogte van de tarieven van 2019 op het Tarievenblad 2019
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt jaarlijks wat de maximale tarieven mogen zijn. Vervolgens bepaalt WonenBreburg elk jaar wat de tarieven zijn voor haar huurders.

Ik denk dat mijn meters van de stadsverwarming niet werken. Waar kan ik dit melden?

 • U kunt contact opnemen met Techem via (076) 572 58 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.

Ik heb een vraag over de afrekening van mijn WKO-installatie. Waar kan ik die stellen?

U mag uw vraag stellen bij de Firma Eteck via (0182) 621 630

Ik huur een woning met stadsverwarming. Wanneer kan ik de afrekening van Techem verwachten?

 • U kunt hiervoor contact opnemen met WonenBreburg op 088-496 00 00

Kan ik de meters van de stadsverwarming zelf aflezen?

 • Ja, deze kunt u zelf aflezen. U vindt de uitleg hierover in de informatiemap van Techem.
 • Heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u hem aanvragen bij Techem. U kunt Techem bereiken via tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u

Kan ik mijn eigen warmtemeter krijgen?

Wilt u een eigen warmtemeter in uw woning? Zodat u precies kunt zien hoeveel warmte u hebt verbruikt? Neem dan contact op met WonenBreburg. WonenBreburg, of een door WonenBreburg ingehuurd bedrijf, kan dan bij u een meter installeren.

Let op! WonenBreburg is niet verplicht om een meter bij u in huis te plaatsen. Wij beoordelen uw aanvraag op de kosten en of het technisch mogelijk is.

Kan ik mijn voorschot servicekosten (stookkosten en warm water) aanpassen?

 • WonenBreburg past uw maandelijkse voorschot niet automatisch aan naar aanleiding van uw ontvangen afrekening.
 • U kunt een verzoek tot het verhogen of verlagen van uw voorschot naar ons mailen via contact@wonenbreburg.nl of telefonisch indienen via 088-496 00 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u

Moet u betalen voor de dienstverlening van Techem bij woningen met stadsverwarming?

Ja, u betaalt administratiekosten en u betaalt voor meteropname. Deze kosten staan apart op de rekening.

Op de rekening van Techem staat neem contact op met de beheerder. Wie is de beheerder?

De beheerder is Ennatuurlijk en niet WonenBreburg. U kunt contact opnemen met (085) 2734555.

Waarom wordt er geen korting meer gegeven op de energierekening (sociale verdeling)?

 • Voorheen kregen een aantal bewoners bij WonenBreburg korting op de energiekosten, omdat ze aan de buitenkant wonen van een gebouw.
 • De verwachting was dat het verbruik van energie in deze woningen hoger zou liggen. Daarom kregen de bewoners aan de buitenkant van een gebouw korting op de energiekosten en werden die kosten verdeeld onder alle andere huurders in het gebouw. De rest van de huurders betaalden dus mee aan die korting. We noemen dat sociale verdeling.
 • Vanaf januari 2014, willen we alles gelijk maken en vervalt de korting voor iedereen. U betaalt voor wat u daadwerkelijk verbruikt.
 • Wettelijk mogen we deze korting ook niet meer geven.
 • De ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft de minister geadviseerd het wel mogelijk te maken de sociale verdeling toe te passen. Maar dit is nog niet in de wet aangepast. Zolang de wet nog niet is aangepast moet WonenBreburg zich aan de wet houden en passen we sociale verdeling dus NIET toe.
 • Met onze huurdersorganisatie SHW (Platform wonen Breda en HBO wonen 99) hebben we afgesproken dat als de wet op dit punt wordt aangepast, we hierover samen in gesprek gaan.
 • De korting gaat eraf en iedereen betaalt de energie die hij of zij gebruikt. De gebruiker betaalt. Voor de meeste bewoners is dit voordelig, want ze krijgen minder verbruik in rekening gebracht. Voor sommige bewoners betekent het wel een stijging van het verbruik.
 • Of u uiteindelijk meer of minder betaalt dan vorig jaar is lastig te voorspellen. Door de warmtewet is de energierekening veranderd en is de afrekening van dit jaar niet goed vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Wanneer heeft u volgens de de Warmtewet recht op een compensatie bij een storing?

 • WonenBreburg doet er alles aan om storingen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat er een onvoorziene ernstige storing in het netwerk optreedt, die leidt tot een onderbreking van warmtelevering. Is er bij u een storing in de warmtelevering? Dan kunt u dit melden via onze klantenlijn 088-496 00 00.
 • Wij proberen de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Soms duurt het verhelpen van een storing zo lang, dat de onderbreking van de warmtelevering langer dan 4 uur duurt.
 • Gebeurt dit bij u en zit de storing niet in uw eigen installatie? Dan heeft u mogelijk recht op een wettelijk vastgestelde compensatie. In het compensatiereglement kunt u zien welke voorwaarden zijn verbonden aan zo’n compensatie. U vindt het compensatiereglement op www.wonenbreburg.nl/stookkosten.

Wanneer krijg ik de jaarlijkse afrekening van EnNatuurlijk?

EnNatuurlijk stuurt de afrekening volgens onderstaande planning:

Postcode Maand
4816           8
4822           2+3
4823           3
4827           6
5011           6
5035           7
5036           12
5037           10
5038            2
5042            12
5043            9
5044            6
5045            9+12
5046            4
5049            7

 

Wat betekent vastrecht?

 • Het vastrecht is een vast bedrag dat u als gebruiker van gas, water, elektra en warmte betaalt ongeacht uw verbruik.

Wat zijn meetkosten?

 • Dit is een vast tarief voor de meting van uw verbruik. Dit bedrag heeft niets te maken met de hoogte van uw verbruik.

Ik betaal de kosten voor het water via mijn huur. Waarom ontvang ik toch een jaarafrekening van Brabant Water?

 • Waarschijnlijk hebt u geen eigen watermeter. Wij noemen dat een doorverbinding.
 • De kosten van uw waterverbruik betaalt u dan inderdaad via de huur of via de servicekosten.
 • Daarom brengt BrabantWater u op de jaarafrekening alleen gemeentelijke heffingen en/of heffingen van het waterschap in rekening.

Waarom worden de verbruikskosten niet meer omgerekend naar Giga-joule?

Omdat wij de in rekening gebrachte kosten van  Anergie of Ennatuurlijk van het complex 1 op 1 meenemen in de afrekening stookkosten.

Wat zijn warmte kosten?

Dat zijn verbruikskosten die door de energiemaatschappij aan Wonenbreburg in rekening wordt gebracht. Deze zijn onderverdeeld in vaste kosten en verbruikskosten

Wat zijn vaste kosten?

Dat zijn warmtekosten tussen de hoofdmeter van het complex tot aan de voordeur van de woningen. Via de ketel en de leidingen gaat er warmte  verloren: dit verlies wordt niet geregistreerd door een meter. Dit noemen we vaste kosten en die worden verdeeld op basis van een vaste verdeelsleutel.

Wonenbreburg hanteert het  percentage van 40% van de totale verbruikerskosten.

Vaste kosten  worden verdeeld over het aantal eenheden van een complex.

De enige uitzonderingen zijn een aantal complexen die voorzien zijn van  doorstroommeters. Hiervan kan van de verdeling afgeweken worden, omdat de verbruiken achter de voordeur via de Gigajoulemeters uitgelezen kunnen worden.

Waarom is de afrekening stookkosten in 2020 hoger dan in 2019?

Bij complexen waar doorstroommeters achter de voordeur zijn geplaatst werd tijdens de Warmtewetperiode (2014 t/m 2019) de verbruikskosten bepaald door de werkelijke verbruiken in GJ (Gigajoul) te vermenigvuldigen met een vooraf vastgestelde tarief.

Het verschil tussen de werkelijke kosten en de afgerekende verbruiken x tarief kwam voor rekening van Wonenbreburg. Vanaf 2020 worden de verbruikskosten zoals die in rekening worden gebracht door de energiemaatschappij één op één in rekening gebracht bij de huurder..

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar deze link https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/warmtewet/wijzigingen-warmtewet-per-1-januari-2020.html.