Servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke gemaakte kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Ieder jaar bepalen we per 1 januari uw nieuwe voorschot. Voor het berekenen van uw voorschot kijken wij vooral naar uw afrekening stook- en servicekosten van het jaar ervoor. Daarop staan de kosten die u echt heeft gemaakt. Het voorschot kan daardoor hoger of lager worden. Stijgen de kosten voor bijvoorbeeld energie, dan nemen we dat ook mee in de berekening. 

Heeft u nog niet eerder een afrekening van WonenBreburg gehad? Dan kijken we naar de stijgende of dalende prijzen om het voorschot te berekenen. Zo willen we zoveel mogelijk voorkomen dat u bij de afrekening volgend jaar veel moet bijbetalen. 

Bekijk het overzicht: Wanneer krijgt u uw nieuwe voorschotbedrag en wanneer de afrekening?

Veel gevraagd over Servicekosten

Ik heb een woning met een laag energielabel. Wanneer wordt mijn woning verduurzaamd?

Algemeen

Woningen met een laag energielabel (E, F en G-label) worden versneld aangepakt zodat we in 2029 geen woningen meer hebben met een laag label. In Mijn WonenBreburg kunt u zien of en wanneer uw woning aan de beurt is voor onderhoud. Staat er geen onderhoud voor uw woning gepland? En is er dat in de afgelopen 5 jaar ook niet geweest? Weet dan dat uw woning wel aan de beurt komt voor onderhoud. Alle woningen komen aan de beurt, we weten dan alleen nu nog niet precies wanneer. Wilt u nu al besparen op uw energierekening? Vraag dan zonnepanelen of dubbel glas aan.

U krijgt een bericht wanneer uw woning of woongebouw aan de beurt is voor groot onderhoud. Wanneer er groot onderhoud plaatsvindt aan uw woning wordt er tegelijkertijd gekeken hoe het gebouw duurzamer en energiezuiniger gemaakt kan worden. Zoals isoleren en het aardgasvrij maken.   

Wist u dat u op zoek je energielabel kunt u opzoeken wat u energielabel is? En dat u via de website van de gemeente Tilburg en via de gemeente Breda het advies van een energiecoach kunt aanvragen?

Kan ik mijn voorschot servicekosten (stookkosten en warm water) aanpassen?

Algemeen

Je kunt een verzoek indienen voor het verhogen of verlagen van je voorschot. Je mag je voorschot met maximaal € 50,- verhogen of verlagen. 

Mail je verzoek voor het aanpassen van je voorschot naar contact@wonenbreburg.nl. Wij nemen daarna contact met je op. 

Let op: Voor servicekosten die worden afgerekend op basis van individueel verbruik kun je een verzoek doen om het voorschot aan te passen. Algemene servicekosten (die je dus deelt met anderen in het woongebouw) kunnen niet aangepast worden.

Kan WonenBreburg bij de afrekening van een bepaald kalenderjaar ook nog kosten van eerdere jaren in rekening brengen?

Algemeen

 • Nee, een eventuele naheffing kan niet worden meegenomen in de servicekostenafrekening van een ander kalenderjaar. De jaarlijks aan huurder te verstrekken afrekening heeft slechts betrekking op de kosten die in het afgelopen kalenderjaar zijn gemaakt.
 • Voor een eventuele naheffing over een eerder jaar verstrekt WonenBreburg een aparte afrekening.
 • Bekijk het overzicht: Wanneer krijgt u uw nieuwe voorschotbedrag en wanneer de afrekening? 

Moet ik ook servicekosten betalen als ik bijvoorbeeld de lift niet gebruik?

Algemeen

 • Ja, als u gebruik kunt maken van de lift horen deze kosten bij het gebouw waarin u woont. Ook al besluit u zelf om er geen gebruik van te maken. 
 • De kosten worden gelijk verdeeld over alle bewoners die er gebruik van kunnen maken.
 • Als u wel in het gebouw woont, maar u kunt niet bij de lift omdat er bijvoorbeeld een aparte toegangsdeur voor is, dan hoeft u niet mee te betalen aan de kosten voor de lift.

Hoe werkt de afrekening van de servicekosten van WonenBreburg?

Algemeen

 • Bekijk het overzicht: Wanneer krijgt u uw nieuwe voorschotbedrag en wanneer de afrekening?
 • De afrekeningen gaan over een kalenderjaar.
 • WonenBreburg moet wettelijk binnen een half jaar na het aflopen van deze periode de afrekeningen bij de huishoudens in de brievenbus hebben liggen (uiterlijk 30 juni).
 • Krijgt u geld van ons terug? Dan wordt dit binnen 4 weken na het verzenden van de brief aan u over gemaakt. Dit doen we om onze bewoners de kans te geven om het juiste rekeningnummer door te geven. Terug te betalen bedragen worden verrekend met openstaande bedragen.
 • Wij kijken welke kosten we daadwerkelijk hebben gemaakt. We berekenen wat uw deel is in deze kosten. En dan kijken we wat u betaald heeft in de maandelijkse voorschotten.  
 • Als blijkt dat de werkelijke kosten hoger zijn dan het voorschot dat door u betaald is, moet u bijbetalen.
 • Als blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn dat het voorschot dat door u betaald is, dan krijgt u geld terug. 
 • De meeste maandelijkse voorschotten worden per 1 januari aangepast, maar soms kan dat ook per 1 juli zijn. Dit ligt aan het servicekostencomponent (een servicekostencomponent is bijvoorbeeld rioolheffing, schoonmaak). 
 • We houden geen rekening met de grootte van het huishouden. We berekenen de servicekosten per blok of wooneenheid. 

Wat houden de all-in-servicekosten in?

Algemeen

 • De all-in-servicekosten omvatten in principe alle voorkomende servicekosten waaronder tv, internet, kosten voor elektra gemeenschappelijke ruimten, voorschot stookkosten en water, rioolonderhoud en glas verzekering en de gemeentelijk heffingen.

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

 • Dat zijn kosten voor gebruik en verbruik van diensten die wij leveren, die we elke maand bij u in rekening brengen. Denk dan aan kosten voor bijvoorbeeld energie en schoonmaak.
 • Verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor u een voorschot betaalt. Een keer per jaar verrekenen wij deze kosten met uw verbruik. Dit noemen we verrekenbare servicekosten. 
  Voorbeelden van verrekenbare servicekosten zijn: water, schoonmaak algemene ruimtes, onderhoud van de tuinen.
 • Niet-verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor u een vast bedrag betaalt en die niet met u worden afgerekend. Voorbeelden van niet-verrekenbare servicekosten zijn: rioolonderhoud, glasfonds voor glasbreuk en boiler/geiser huur.

Volgens de afrekening servicekosten krijg ik geld terug van jullie. Wanneer maken jullie dat naar mij over?

Algemeen

U ontvangt binnen 4 weken het bedrag dat u teveel betaald heeft terug.

Let op: hebben wij het juiste bankrekeningnummer van u? U kunt dit controleren in Mijn WonenBreburg.

Let op: heeft u een betaalachterstand? Dan verrekenen wij deze achterstand met het bedrag dat u terugkrijgt.

Over welke servicekosten kan ik huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

De servicekosten waarover u huurtoeslag kunt aanvragen zijn:

 • elektra algemene ruimten;
 • schoonmaakkosten algemene ruimten;
 • verlichting algemene ruimten.

Op de website van www.toeslagen.nl vindt u hierover meer informatie.

Kan ik bezwaar maken tegen de verhoging van de servicekosten?

Algemeen

Ja, dat kan. Bezwaar maken tegen de hoogte van je servicekosten doe je eerst per e-mail of brief bij WonenBreburg. Stuur een e-mail naar contact@wonenbreburg.nl. Je kunt ook een brief sturen naar: Postbus 409, 5000 AK, Tilburg. Of je kunt de brief afgeven in een van onze woonwinkels of in de brievenbus van de woonwinkel doen. 
 
Heb je bezwaar gemaakt bij WonenBreburg? En komen we er samen niet uit? Dan kun je naar de Huurcommissie. Je kunt op de website van de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl, een speciaal verzoekschrift indienen.

Kan WonenBreburg zelf geen energie en gas inkopen?

Algemeen

Nee, het is voor WonenBreburg niet mogelijk om zelf rechtstreeks gas en elektra in te kopen.

Welke energieleverancier heeft WonenBreburg?

Algemeen

WonenBreburg koopt gas en elektra in via Aenergie/ENGIE. Aenergie is een partij specifiek voor inkoop van energie voor woningcorporaties en Aenergie werkt samen met ENGIE Energie Nederland.

Kan WonenBreburg overstappen naar een andere leverancier?
Nee.

Heeft WonenBreburg vaste of variabele tarieven afgesproken voor energie en warmtelevering?

Algemeen

WonenBreburg heeft een overeenkomst vergelijkbaar met een variabel energiecontract. De eenheidsprijzen voor deze contracten (energie en gas) worden 4 keer per jaar vastgelegd. Verschil met een andere energieleverancier is dat daar de tarieven 2 keer per jaar worden bepaald; in januari en in juli. 

Kan ik mijn voorschot verlagen?

Algemeen

Je kunt een verzoek indienen tot het verlagen van je voorschot. Je mag je voorschot met maximaal € 50,- verlagen. We vragen je wel om daar goed over na te denken. We willen voorkomen dat je volgend jaar veel moet bijbetalen.

Mail je verzoek voor het verlagen van je voorschot naar contact@wonenbreburg.nl. Wij nemen daarna contact met je op Let op: je kunt alleen een verzoek doen om het voorschot van individuele warmte/stookkosten en warm water te verlagen. Algemene servicekosten (die je deelt met anderen in het woongebouw) kunnen niet aangepast worden. 

Ik kan deze verhoging van de servicekosten niet betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Woont u in Breda? Dan kunt u contact opnemen met Zorg voor Elkaar via 076 525 1515 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl.

Woont u in Tilburg? Kunt u contact opnemen met Schuldhulpverlening via 013 - 583 32 50 (op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur) of via mail naar schuldhulpverlening@tilburg.nl.

Kijk ook eens op de website van de gemeente waar u woont en bekijk de verschillende regelingen die er zijn:

Tilburg:  https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/

Breda: https://www.breda.nl/uitkering-werk-en-bijstand

Heeft de verhoging van de servicekosten invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Nee, het heeft geen invloed. Dit betekent dus dat de verhoging niet (deels) gecompenseerd kan worden via de huurtoeslag.   

Kan ik zelf een andere energieleverancier zoeken, als ik in mijn huur een voorschot betaal voor stookkosten en energie?

Algemeen

Nee, dat is niet mogelijk.

Hoe wordt mijn voorschot servicekosten bepaald?

Algemeen

Voor het berekenen van jouw voorschot kijken wij vooral naar jouw afrekening stook- en servicekosten van het voorgaande jaar. Daarop staan de kosten die je hebt gemaakt. Het voorschot kan daardoor hoger of lager worden. Stijgen de kosten voor bijvoorbeeld energie, dan nemen we dat ook mee in de berekening.  
 
Heb je nog niet eerder een afrekening van WonenBreburg gehad? Dan kijken we naar de stijgende of dalende prijzen voor het komende jaar om het voorschot te berekenen. Zo willen we zoveel mogelijk voorkomen dat je bij de afrekening volgend jaar veel moet bijbetalen. 

Wanneer wordt mijn voorschot servicekosten aangepast?

Algemeen

Dit ligt aan het servicekostencomponent. De meeste voorschotten worden per 1 januari aangepast, andere per 1 juli.

Servicekostencomponenten zijn bijvoorbeeld: rioolheffing, schoonmaak en levering van warmte.

Mag ik zelf mijn voorschot servicekosten bepalen?

Algemeen

Nee. WonenBreburg bepaalt op basis van de werkelijke kosten, mét een indexatieprijs, wat uw voorschot is. Voorschotten waarbij we uw persoonlijk verbruik afrekenen, zoals warmte, mag u wel aanpassen als u denkt dat u meer gaat verbruiken.

Wanneer ontvang ik de de afrekening van mijn servicekosten?

Algemeen

Voor 1 juli ontvang je de afrekening service- en stookkosten. WonenBreburg streeft ernaar om de afrekening elk jaar rond dezelfde tijd te versturen. Woon je in een flatgebouw met een vereniging van eigenaren (VvE)? Dan kan deze datum afwijken. Als WonenBreburg de datum van 1 juli niet gaat halen, zullen wij je hier tijdig over informeren.

Er zijn dus enkele uitzonderingen op de vastgestelde streefdatum van 1 juli. Het gaat dan om flatgebouwen met een Vereniging van Eigenaren (VvE) met een gebroken boekjaar. Hiermee bedoelen we dat een woonperiode  niet samenvalt met een heel kalenderjaar en dus niet begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. De uiterlijke maand voor het afrekenen van de servickosten van de woningen in deze flatgebouwen is op 1 augustus, 1 oktober en 1 april 2025. Dit is van toepassing voor een aantal flatwoningen in de wijken Breda Noord-Oost, Tilburg Noord en Tilburg West. Wil je weten of dit ook geldt voor het flatgebouw waar jij woont? Bekijk dan hier de lijst met gebouwen waarop een afwijkende afrekendatum van toepassing is.

Bekijk ook het overzicht: Wanneer krijgt u uw nieuwe voorschotbedrag en wanneer de afrekening? 

Hoe kan ik mijn energieverbruik inzien?

Algemeen

Dat kan verschillen. 

 • Je hebt een eigen contract met een energieleverancier: voor inzicht in je verbruik kun je contact opnemen met de leverancier.
 • Je betaalt je verwarming- en/of elektriciteitskosten via de servicekosten aan WonenBreburg: je kunt op je meter thuis zelf bijhouden hoeveel eenheden (m³ voor gas en kWh voor elektriciteit) je verbruikt. Als je het aantal eenheden vergelijkt met een vorige periode weet je of je meer of minder verbruikt. Let op: dit zegt alleen iets over je verbruik, op je afrekening komen nog meer kosten te staan dan het verbruik.

  In woningen en woongebouwen waar het technisch mogelijk is, kunnen bewoners het verbruik in eenheden in een app inzien.

  Als je een afrekening ontvangt met een specificatie van Techem, dan kun je via een app bijhouden wat je verbruik is. Als je nieuw bij ons bent gaan huren, dan krijg je automatisch een mail van Techem hoe je de app kunt installeren. Huur je al langer en heb je niet eerder gebruik gemaakt van de app? Dan kun je deze opnieuw bij ons aanvragen via onze klantenlijn: 088-496 00 00.

  Heb je geen eigen meter, dan kun je je verbruik helaas niet zelf bijhouden.
   

  Ik heb mijn afrekening servicekosten nog niet gehad. Wanneer krijg ik die?

  Algemeen

  Het maken van de afrekening hangt af van verschillende onderdelen. In de meeste gevallen hebben we de informatie al ontvangen van bedrijven die meterstanden verwerken zoals Techem, Eteck, ASG en Brunata. Voor u wachten wij nu nog op de informatie van deze bedrijven. Die hebben wij nodig om de stookkosten op de juiste manier te verwerken in de afrekening.

  Waarom hebben de bewoners van de koopwoningen de afrekening wel ontvangen?

  Algemeen

  De koopwoningen regelen zelf een gedeelte van het eigen gebruik zoals elektra of gas en hebben een eigen afrekening. Zij hebben niet een gedeelde installatie. Voor de servicekosten afrekening betalen ze dus in veel gevallen alleen voor de zaken voor algemeen gebruik. Hierdoor kan WonenBreburg of de VvE eerder een afrekening maken.

  Ik ontvang een tijdelijke vergoeding (TTB) voor huurders met een blokaansluiting. Hoe betaalt WonenBreburg die vergoeding uit?

  Algemeen

  De regeling van de overheid is bedoeld om de koopkracht te verbeteren. Daarom heeft WonenBreburg ervoor gekozen de vergoeding direct te verrekenen in het maandelijkse bedrag (voorschot) dat je betaalt. Als huurder had je hier dus direct voordeel van. Wij ontvangen van jou een lager maandelijks bedrag en schieten de vergoeding alvast voor nog voordat wij deze van de overheid krijgen. Je ziet dit terug in het overzicht van de stookkosten over het jaar 2023. Deze vergoeding heeft enkel betrekking op de afrekening van 2023.

  Afrekening servicekosten: Ik kom in de problemen als ik veel moet terugbetalen. Kan Wonenbreburg mij helpen?

  Algemeen

  Indien je betalingsproblemen hebt kun je altijd contact opnemne met WonenBreburg. We kijken dan samen met jou of er een oplossing is en of we je anders kunnen doorverwijzen. Daarvoor kun je contact opnemen met telefoonnummer 088-496 00 00.

  Kan ik de afrekening stook- en servicekosten eerder krijgen? (Bijvoorbeeld bij overlijden of verhuizen)

  Algemeen

  Nee, dat kan helaas niet. We kunnen geen afrekening stook- en servicekosten maken als een jaar nog loopt. Dat kunnen we pas als het jaar voorbij is.

  Hoe berekent WonenBreburg de administratiekosten op mijn servicekostenafrekening?

  Algemeen

  Voor het opmaken van de afrekening stook-, en servicekosten worden administratiekosten in rekening gebracht. Dit is altijd al zo geweest, maar dit bedrag werd eerder verwerkt in de (verbruiks)kosten. Vanaf nu is dit bedrag los zichtbaar op de afrekening. Per service element brengen we een percentage aan administratiekosten in rekening, de hoogte van dit percentage is wettelijk vastgesteld.

  Heb je een afrekening gekregen waar een specificatie van een meetdienst bij zit?
  Dan zijn de administratiekosten op de specificatie van de meetdienst zichtbaar. Je ziet deze dan niet terug op de afrekening van WonenBreburg.

  heb je een afrekening gekregen die door WonenBreburg is opgemaakt?
  Dan staat vanaf nu in een aparte regel genaamd 'Administratiekosten Service en Verbruik'  beschreven wat je aan administratiekosten betaalt op je afrekening.

  Je ziet in de regel onder de kolommen 'Totale kosten' '(verbruiks)Kosten' en ' Voorschot' een bedrag van € 0 staan. Dit heeft te maken de technische inrichting van ons systeem. Hier kunnen we helaas niets aan veranderen. Het bedrag van € 0 kun je negeren.

  De administratiekosten worden per service element berekend en vervolgens bij elkaar opgeteld. Op je afrekening zie je om welke elementen het gaat. Dit opgetelde bedrag zie je in de kolom 'Verschil' staan. 

  Het wettelijk vastgesteld percentage aan berekende administratiekosten wordt over de totale kosten berekend, die zijn zichtbaar onder de kolom 'Totale kosten'. Het is helaas technisch niet mogelijk om de administratiekosten per service element apart te tonen, vandaar dat je alleen een totaal bedrag ziet.

  heb je een afrekening ontvangen waarbij je als totaalbedrag een bedrag terugkrijgt? Dan staat er voor het opgetelde bedrag aan administratiekosten een -€. Dit is een administratieve rekensom. Omdat de andere bedragen die je terugkrijgt als een positief bedrag beschreven staan, komt er voor het bedrag dat je moet betalen een -€ te staan.

   

   

  Ik heb een afrekening van Techem ontvangen, welke kosten zijn hierop zichtbaar?

  Algemeen

  Op de specificatie van Techem zijn de volgende kosten te zien:

  Vaste kosten:
  40% van het totaalverbruik wordt berekend als warmte verlies wat door de leidingen gaat. Deze kosten worden bij alle woningen binnen het complex gelijk verdeeld.

  Verbruikskosten:
  Deze worden verdeeld op basis van het verbruik dat op de tussenmeters - die in de woning aanwezig zijn - is te lezen.

  Overige kosten zijn o.a.:
  Vastrechtkosten
  Administratiekosten
  Techem servicekosten
  Meetkosten
  Mutatiekosten