Servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 15 augustus een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Bekijk het filmpje: Uitleg afrekening warmtekosten WonenBreburg

Veel gevraagd over Servicekosten

Kan WonenBreburg bij de afrekening van een bepaald kalenderjaar ook nog kosten van eerdere jaren in rekening brengen?

 • Nee, een eventuele naheffing kan niet worden meegenomen in de servicekostenafrekening van een ander kalenderjaar. De jaarlijks aan huurder te verstrekken afrekening heeft slechts betrekking op de kosten die in het afgelopen kalenderjaar zijn gemaakt.
 • Voor een eventuele naheffing over een eerder jaar verstrekt WonenBreburg een aparte afrekening.

Moet ik ook servicekosten betalen als ik bijvoorbeeld de lift niet gebruik?

 • Ja, de kosten voor de lift, schoonmaak,verlichting horen bij de flat.
 • Alle bewoners betalen een deel van deze kosten.
 • Bij enkele complexen betalen bewoners deze kosten niet als mensen op de begane grond woont en de lift niet gebruiken. Dit geldt alleen als hier een aparte meter voor is zodat het inzichtelijk is. Men betaalt dan ook geen schoonmaakkosten.

Op de afrekening servicekosten staat de periode van 1 januari tot en met 31 december, maar u heeft slechts een bepaalde periode van het jaar in de woning gewoond. Hoe kan dit?

 • Op de afrekening staat voor welke periode wij de servicekosten berekenen.
 • Bent u verhuisd? Dan staat op de afrekening voor welke periode wij de servicekosten afrekenen.
 • Bijvoorbeeld: u bent op 1 maart verhuisd (Dan zijn de servicekosten berekend van 1 januari t/m 28 februari). Of: u heeft vanaf 15 september de woning gehuurd. (Dan zijn de servicekosten berekend van 15 september t/m 31 december)

Wanneer krijg ik de afrekening van de servicekosten van WonenBreburg?

 • De afrekeningen betreffen een kalenderjaar.
 • Dit betekent dat WonenBreburg wettelijk binnen een half jaar na het aflopen van deze periode de afrekeningen bij de huishoudens in de brievenbus moet hebben liggen (30 juni).
 • Wanneer de verwerking eerder plaatsvindt kan deze eerder opgestuurd worden.
 • Als u van ons een bedrag terug krijgt, dan wordt dit binnen 4 weken na het verzenden van de brief aan u over gemaakt. Dit doen we om onze bewoners de kans te geven om het juiste rekeningnummer door te geven. Terug te betalen bedragen worden verrekend met openstaande bedragen.
 • Wij kijken welke kosten we daadwerkelijk hebben gemaakt. We berekenen wat uw deel is in deze kosten. En dan kijken we wat u betaald heeft in de maandelijkse voorschotten.  
 • Als blijkt dat de werkelijke kosten hoger zijn dan het voorschot dat door u betaald is, moet u bijbetalen.
 • Als blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn dat het voorschot dat door u betaald is, dan krijgt u geld terug. 
 • Wij passen de maandelijkse voorschotten elk jaar op 1 januari aan.
 • We houden geen rekening met de grootte van het huishouden. We berekenen de servicekosten per blok of wooneenheid. 

Wat gebeurt er wanneer WonenBreburg niet op tijd de servicekosten afrekening verstrekt?

 • WonenBreburg mag de voorschotten niet verhogen zolang de afrekening niet is verstrekt.

Wat houden de all-in-servicekosten in?

 • De all-in-servicekosten omvatten in principe alle voorkomende servicekosten waaronder tv, internet, kosten voor elektra gemeenschappelijke ruimten, voorschot stookkosten en water, rioolonderhoud en glas verzekering en de gemeentelijk heffingen.

Wat zijn servicekosten?

 • Dat zijn vergoedingen of voorschotten die we elke maand bij u in rekening brengen.
 • U betaalt hiermee voor extra goederen of diensten die wij leveren.
 • Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die u mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Voor sommige kosten geldt een maximumbedrag. De servicekosten die subsidiabel zijn, zijn: elektra algemene ruimten, schoonmaakkosten algemene ruimten en verlichting algemene ruimten. Op de website van www.toeslagen.nl vindt u hierover meer informatie.
 • Voor sommige servicekosten betaalt u een voorschot en verrekenen we het één keer per jaar met uw verbruik. Dit noemen we verrekenbare servicekosten. 
  Voorbeelden van verrekenbare servicekosten zijn: water, schoonmaak algemene ruimtes, onderhoud van de tuinen.
 • Niet-verrekenbare servicekosten zijn servicekosten waarvoor u een vast bedrag betaalt en die niet met u worden afgerekend. Voorbeelden van niet-verrekenbare servicekosten zijn: rioolonderhoud, boiler/geiser huur, vaste lasten van de wijkverwarming.

Welke servicekosten betaal ik en krijg ik daarvan een afrekening?

 • U betaalt naast de kale huur ook een bedrag aan servicekosten.
 • Bij de servicekosten zijn verrekenbare en niet verrekenbare servicekosten.
 • Wat zijn verrekenbare servicekosten? Dit zijn kosten voor gas, water en elektra voor algemeen gebruik.
 • Ook zijn dit kosten voor het wassen van ramen en schoonmaak van algemene ruimten. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Een keer per jaar vergelijken we het totaalbedrag wat u heeft betaald met de kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt. Betaalde u teveel? Dan krijgt u geld terug. Betaalde u te weinig? Dan moet u bijbetalen.
 • Wat zijn niet verrekenbare servicekosten? Deze kosten betaalt u voor diensten van WonenBreburg. Dit is de glasverzekering en het rioolfonds (het ontstoppen van het riool). Dit zijn vaste kosten. Wij kunnen deze bedragen elk jaar verhogen, als de kosten van deze diensten zijn gestegen. Hierover ontvangt u van tevoren altijd een brief. De tarieven van de  servicekosten worden per 1 juli 2018 niet aangepast.
 • Afrekening servicekosten: de afrekening van de servicekosten vindt jaarlijks plaats. De afrekening gaat over een heel jaar van 1 januari t/m 31 december, of een gedeelte als u daar niet het hele jaar gewoond heeft.
 • We houden geen rekening met de grootte van het huishouden. We berekenen de servicekosten per blok of wooneenheid.

Welke servicekosten zijn in mijn huurprijs verwerkt?

 • U kunt dit terugvinden in uw huurcontract.
 • Uitleg over de servicekosten die u betaalt kunt u hier lezen.
 • Wat zijn verrekenbare servicekosten? Dit zijn kosten voor gas, water en elektra voor algemeen gebruik.
  Ook zijn dit kosten voor het wassen van ramen en schoonmaak van algemene ruimten. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Deze kosten worden 1x per jaar afgerekend. Dat betekent dat we kijken of uw voorschot toereikend geweest is en of u dus nog geld van ons terugkrijgt of dat u bij moet betalen. 

Zijn er kosten voor de buurtbeheerder en op welke manier worden deze berekend aan mij als huurder?

Er zijn voor u geen kosten voor de buurtbeheerder.