Zelf klussen

Zelf aan de slag in uw huurwoning? Dat mag! Lees hieronder waar u rekening mee moet houden.

Veel gevraagd over Zelf klussen

Ik heb net het huurcontract getekend. Mag ik dan meteen iets veranderen aan de woning?

Algemeen

Ja, dat mag. U heeft geen toestemming nodig om iets te veranderen aan uw woning. Wel zijn hier een aantal voorwaarden voor opgesteld. Voor alle klussen hanteert WonenBreburg de volgende voorwaarden: 

 • De verandering moet vakkundig gedaan worden.
 • De verandering moet voldoen aan de eisen van de gemeente, energie- en waterleidingbedrijven.
 • De verandering mag niet voor overlast bij uw buurtbewoners zorgen.
 • U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de verandering.
 • Gaat u iets veranderen aan uw woning en ontstaat er schade? Dan bent u hiervoor verantwoordelijk.
 • Gaat u iets veranderen aan de constructie van uw woning? Dan moet u ons een recent bouwkundig rapport geven als u gaat verhuizen.
 • Zijn wij bezig met onderhoud van uw woning terwijl u iets aan het veranderen bent? Dan mogen wij geen last hebben van uw werkzaamheden.
 • U mag de woning niet aan de buitenkant schilderen.
 • U mag niets veranderen aan de warmte-installatie.
 • Wilt u zonnepanelen? Deze mogen alleen geplaatst worden via WonenBreburg. U kunt eenvoudig zelf een aanvraag hiervoor via de website indienen.
 • U kunt ook een persoonlijk advies krijgen van een wijkopzichter. Stuur hiervoor een mail naar contact@wonenbreburg.nl.

Ik heb zelf iets veranderd aan de woning. Krijg ik hiervoor een vergoeding als ik de woning verlaat?

Algemeen

In sommige gevallen wordt de woning door een verandering meer waard. In dat geval kunt u een vergoeding krijgen. U ontvangt een eventuele vergoeding, wanneer uw huurcontract afloopt. De hoogte van de vergoeding bepalen we bij de eerste controle van uw huis. We gebruiken de originele rekeningen om de vergoeding te berekenen. Hierbij houden we wel rekening met de tijd dat u de verandering hebt gebruikt. U krijgt dus niet het volledige bedrag terug. Bewaar alle rekeningen dus zorgvuldig. Een wijkopzichter bepaalt of u een vergoeding krijgt.

Ik wil een aansluiting voor een vaatwasser. Hoe kan ik deze aanvragen?

Algemeen

De aansluiting hiervoor mag u zelf (laten) aanleggen. Wij adviseren u de aansluiting door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. Dit advies geldt ook voor de aanpassing in de meterkast. De kosten van deze aanpassing zijn voor uzelf. Lees hier aan welke voorwaarden het moet voldoen: https://wonenbreburg.nl/ik-huur/onderhoud/zelf-klussen/  

Ik wil een nieuwe keuken door jullie laten plaatsen tegen betaling. Is dit mogelijk?

Algemeen

WonenBreburg levert geen nieuwe keukens tegen betaling.

 • Er kan een inspectie worden ingepland om de keuken na te kijken. Als de keuken technisch in orde is, wordt deze niet vervangen.
 • U mag zelf een nieuwe keuken (laten) plaatsen. Dit noemen wij een Zelf Aangebrachte Voorziening.
 • Extra onder-/bovenkastjes worden door WonenBreburg alleen geplaatst bij een keukenrenovatie of bij een volledige keukenvervanging.
 • In het sifonkastje staat een ordernummer met dit nummer kunt u zelf extra kastjes bestellen bij oa. Keller. Zij plaatsen deze kastjes niet voor u.
 • Kosten extra kastjes en het plaatsen van de kastjes zijn voor de bewoner.
 • Kellerkeukens heeft een website met daarop een tabblad – Woningbouw, hierin vind je alle keukens die door woningbouwcorporaties worden geplaatst.

  Huurders kunnen hier op eigen kosten en initiatief keukenkasten bestellen.

   

Ik wil extra stopcontacten boven het aanrecht in mijn keuken. Hoe kan ik deze aanvragen?

Algemeen

U mag zelf extra stopcontacten (laten) aanleggen. Wij adviseren u dit wel uit te laten voeren door een erkend bedrijf. De kosten van deze aanpassingen zijn voor uzelf.

Mag ik een schotelantenne plaatsen?

Algemeen

Met het plaatsen van een schotelantenne moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De schotelantenne (en ontvanger) mag niet buiten de gevel of het balkonhek uitsteken.
 • U mag geen (schotel)antennes op het dak van een flat, woning of berging plaatsen, omdat u daarmee de dakpannen of andere dakbedekking kunt beschadigen.
 • Ook mag u de antenne niet in gemeenschappelijke ruimten plaatsen, zoals een galerij.
 • Bij het bevestigen van de schotelantenne mag geen onherstelbare schade ontstaan, of schade die moeilijk - of op een kostbare wijze - te herstellen is.
 • De antenne moet goed vastgemaakt worden, zodat er geen gevaar voor omwonenden is, bijvoorbeeld bij storm.

Tenslotte mag de (schotel)antenne niet meer dan 1 meter doorsnede zijn en moet een matte kleur hebben, zodat het zonlicht niet weerkaatst wordt. Per woning mag maximaal één schotelantenne geplaatst worden.

Er zijn vier plaatsen waar u de antenne mag plaatsen:

 • Binnen het balkon
 • Op de gevel aan de tuinzijde van een eengezinswoning
 • Op de gevel van de berging aan de tuinzijde in de achtertuin In de achtertuin zelf minimaal 1 meter verwijderd van de erfafscheiding Het hoogste punt van de totale antenne-installatie (= bovenkant schotelantenne) mag maximaal 3,5 meter bedragen, gemeten vanaf het maaiveld. De hoogte van de opstelling wordt door WonenBreburg beoordeeld.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en het onderhoud van de schotelantenne. Als u gaat verhuizen, moet u de antenne verwijderen. Voor de antenne, of het verwijderen daarvan, geeft WonenBreburg geen vergoeding.

Mag ik zelf een vloer aanbrengen in mijn woning?

Algemeen

Ja, dat mag, als u rekening houdt met de volgende punten:

 • De vloer moet vakkundig gelegd worden;
 • De vloer moet voldoen aan de eisen van de gemeente, energie- en waterleidingbedrijven;
 • De vloer mag niet voor overlast bij uw buurtbewoners zorgen;
 • De vloer moet minimaal 10 decibel werend zijn. U kunt deze informatie vinden op de verpakking van de (onder)vloer;
 • U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloer.
 • Gaat u iets veranderen aan uw woning en ontstaat er schade? Dan bent u hiervoor verantwoordelijk.
 • Gaat u iets veranderen aan de constructie van uw woning? Dan moet u ons een recent bouwkundig rapport geven als u gaat verhuizen.
 • Zijn wij bezig met onderhoud van uw woning terwijl u iets aan het veranderen bent? Dan mogen wij geen last hebben van uw werkzaamheden.
 • Heeft u vloerverwarming? U mag hier niets aan veranderen.

Mag ik zomaar wijzigingen aanbrengen in mijn huurwoning?

Algemeen

U mag zelf (laten) klussen in of aan de woning als u zich houdt aan onderstaande afspraken:

 • De verandering moet vakkundig worden uitgevoerd;
 • De verandering bestaat uit materiaal dat daarvoor geschikt is;
 • De verandering moet veilig zijn;
 • De verandering moet voldoen aan de eisen van de gemeente, energie- en waterleidingbedrijven, de brandweer en de vereniging van eigenaren (als die er is in uw woongebouw);
 • Uw buren mogen geen (over)last hebben na de verandering;
 • De verandering mag geen afbreuk doen aan de verhuurbaarheid;
 • Alle onderhoud, kosten en risico’s die voortkomen uit de verandering zijn voor uw rekening en risico;
 • U zorgt zelf voor de juiste verzekering, nadat u iets aan uw woning veranderd heeft;
 • Voert WonenBreburg onderhoud uit aan uw woning? En lukt dat niet door de verandering? Dan moet u de verandering weghalen en de kosten daarvan betalen;
 • WonenBreburg moet altijd onderhoud in en aan uw woning kunnen doen, de verandering mag dat niet onmogelijk maken;
 • Verandert u iets aan een installatie in uw woning met gas of elektriciteit? Dan mag u dit alleen laten doen door een erkende installateur. Zegt u daarna de huur van uw woning op? Dan moet u een nieuw
  keuringsrapport van die installatie bij uw huuropzegging inleveren;
 • Verandert u iets aan de manier waarop uw woning gebouwd is, bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huurwoning? En zegt u daarna de huur op? Dan moet u een recent bouwkundig rapport van die verandering bij uw huuropzegging inleveren;
 • WonenBreburg schildert uw woning aan de buitenkant. Dit mag u zelf niet doen.

Voldoet het kluswerk niet aan onze algemene huurvoorwaarden? Dan moet u dit op ons eerste verzoek (terug)veranderen. Doet u dit niet? Dan zullen wij daarvoor zorgen en moet u de kosten daarvan betalen.

Wij informeren u in ieder geval als u gaat verhuizen over wat u wel en niet moet (terug) veranderen.

Mijn woning heeft geen rookmelders, wat moet ik doen?

Algemeen

Voor de veiligheid dient in elke woning tenminste één rookmelder met batterijen per verdieping aanwezig te zijn. Vanaf 1 juli 2022 is dit zelfs verplicht. Daar waar nog geen rookmelders hangen of mogelijk verouderde rookmelders, hangen we nieuw rookmelders op. Hierover wordt u per brief geïnformeerd. We komen niet langs bij woningen waar de laatste 10 jaar groot onderhoud is gedaan of bij nieuwbouwwoningen.

Let op: nieuwe rookmelders zijn rookmelders met een accu die 10 jaar mee gaat. Hier hoeft u dus geen batterijen te vervangen. 

Wat betekent ZAV?

Algemeen

 • ZAV staat voor Zelfstandig Aangebrachte Voorziening.
 • U heeft dan zelf iets aan uw woning gewijzigd. Er zijn roerende en onroerende wijzigingen.
 • Roerende zaken zijn relatief makkelijk te verwijderen, zoals een laminaatvloer, rolluiken, zonwering of inbouwapparatuur in de keuken. WonenBreburg neemt deze zaken nooit over. Een nieuwe huurder kan deze zaken eventueel wel overnemen.
 • Onroerende zaken zijn echt verbonden met de woning. Dit is bijvoorbeeld een tegelvloer, een nieuwe keuken, vaste trap naar de zolder, een dakraam of een uitbouw.

Ik wil graag een vaste trap in mijn woning. Kan WonenBreburg een vaste trap plaatsen?

Algemeen