Leefbaarheid

In de wijk komt u onze buurtbeheerders regelmatig tegen. Bij hen kunt u uw eerste vragen kwijt. De woonconsulent is uw aanspreekpunt tijdens onderhoudsprojecten. U ontmoet haar of hem tijdens spreekuren of tijdens een bezoek bij u thuis. Daarnaast is de woonconsulent samen met de buurtbeheerder betrokken bij het sociaal beheer in de wijk en het organiseren van leefbaarheidsacties.

U kunt ook bij uw buurtbeheerder en/of woonconsulent terecht als u klachten heeft. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over overlast veroorzaakt door buren, of over zaken die te maken hebben met uw woonomgeving. Heeft u zo’n klacht? Zoek dan eerst zelf contact met de veroorzaker van de klacht, dit voorkomt mogelijke misverstanden.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Ik huur een kamer of zelfstandige studenteneenheid en ik ervaar overlast. Wat kan ik doen?

Je kunt een mail sturen naar studentwoonconsulent@wonenbreburg.nl als je overlast ervaart van medebewoners of andere bewoners in de omgeving. Dit kun je ook doen als er andere problemen op de afdeling zijn en jullie er samen niet uitkomen. De woonconsulent neemt dan contact met je op.

Ik woon in een appartement. Waar laat ik mijn huisvuil?

 • Het gewone huisvuil doet u in vuilniszakken in de afvalcontainers of in de stortkokers van uw flat.
 • Deze leegt de Afvalservice van de Gemeente Breda of de Gemeente Tilburg regelmatig.
 • In Tilburg hebben alle studentenpanden rolcontainers waar het huisafval in kan

Kan het zijn dat de rechter de huurovereenkomst ontbindt bij sociale klachten?

Dat kan. Rechters komen niet zomaar tot zo'n beslissing. Er moeten wel zwaarwegende belangen zijn om het huurcontract te ontbinden. Belangrijk is dan ook dat er een degelijk dossier is opgebouwd.

Kan ik een sociale klacht anoniem melden?

 • Ja, alleen is het dan niet mogelijk een antwoord aan u te geven over de afhandeling van de klacht.
 • Een anonieme klacht kan niet in een eventuele procedure gebruikt worden. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
 • Heeft u melding betrekking op een strafbaar feit? meldt u dit dan bij: "meld misdaad anoniem"via telefoon nummer 0800-7000

Kan WonenBreburg een poort plaatsen in mijn achterpad of brandgang?

 • Wilt u een poort in uw achterpad/brandgang? Geef dat dan aan ons door via de klantenlijn van WonenBreburg via 088-496 00 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.
 • WonenBreburg is geen voorstander van het afsluiten van brandgangen en achterpaden door poorten. Deze worden vaak niet goed afgesloten en ze worden vaak vernield. WonenBreburg gaat altijd met u in gesprek om te bekijken hoe we samen een veilige(re) wijk kunnen maken.

Mag ik op mijn balkon barbecueën?

Dit mag alleen op een electrische barbecue. Dit mag niet op open vuur.

Moet ik een boete betalen als ik hennep kweek en ik betrapt word?

 • Ja, u moet alle kosten en boetes betalen.
 • Het gaat hier om kosten voor de schade aan de woning, het aftappen van energie, de rechtszaak en de belastingdienst. Deze kosten kunnen in de duizenden euro's lopen.

Valt vervuiling ook onder overlast?

Ja, indien u zich zorgen maakt over vervuiling door buren, kunt u dit bespreken met de buurtbeheerder. Indien u klachten heeft over zwerfvuil bij u in de buurt, kunt u dit melden bij de gemeente.

Waar kan ik hennepoverlast melden?

U kunt overlast van hennep op de volgende manier:

 • De politie via nummer 0900-8844
 • WonenBreburg via onze klantenlijn 088-496 00 00
 • Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Waar kan ik terecht met klachten over de schoonmaak in mijn woongebouw?

 • U kunt contact opnemen met de buurtbeheerder of complexbeheerder.
 • De buurtbeheerder of complexbeheerder houdt toezicht op de schoonmaak werkzaamheden.

Wat zijn de gevolgen als u hennep kweekt en betrapt wordt?

Hennep kweken is verboden! WonenBreburg tollereert dit niet. Wordt er bij u hennep gevonden dan:

 • Vragen we de kantonrechter om het huurcontract te beëindigen. In nagenoeg alle gevallen gaat de rechter akkoord en raakt u de woning kwijt. De kosten van een procedure worden op u verhaald.
 • Alle schade ten gevolge van de hennepkwekerij wordt bij u in rekening gebracht. U riskeert bovendien een forse boete.
 • In Tilburg komt op een zwarte of grijze lijst. Uw inschrijving in Woning in Zicht wordt geblokkeerd voor een periode van 2 jaar vanaf het moment dat hennep wordt geconstateerd. Hierdoor kunt u twee jaar geen woonruimte krijgen via Woning in Zicht.
 • In Breda komt op de controlelijst van Klik voor Wonen. Uw inschrijving in Klik voor Wonen wordt geblokkeerd voor een periode van 3 jaar vanaf het moment dat hennep wordt. De blokkade wordt direct na de constatering van hennep in de inschrijving gezet.
 • U kunt in financiële problemen krijgen doordat u geld terug moet betalen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de gemeente en het energiebedrijf.

Er groeit veel onkruid in onze brandgang / achterpad. Komt WonenBreburg dit verwijderen?

Het schoon en vrij houden van de brandgang is de verantwoordelijkheid van de huurders die een woning huren grenzend aan de brandgang. 

Wat kan ik doen als ik overlast ervaar?

Benieuwd hoe buurtbemiddeling werkt? Bekijk dit filmpje op Youtube,

Tips om overlast te voorkomen:

 • Maak kennis met uw buren;
 • Maak afspraken met elkaar over belangrijke zaken zoals schoonmaak;
 • Maak weinig of geen lawaai;
 • Informeer buren bij het geven van een feest of andere geluidsoverlastgevende activiteiten;
 • Zet muziek niet te hard of gebruik een koptelefoon;
 • Plaats geen spullen in gemeenschappelijke ruimtes;
 • Zet de vuilnis op de juiste tijd en plaats buiten;
 • Zorg dat de buren geen last hebben van uw huisdieren.