Overlast

Heeft u overlast van buurtbewoners of anderen? Probeer er dan eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Is een gesprek met de buren niet meer mogelijk of levert het niets op? Dan kunt u de hulp van een derde inroepen, die als bemiddelaar kan optreden. Dat kan een andere buur zijn, de wijkagent of uw buurtbeheerder/woonconsulent van WonenBreburg. Onze medewerkers bespreken dan met u wat een mogelijke oplossing is. 

Veel gevraagd over Overlast

Ik huur een kamer of zelfstandige studenteneenheid en ik ervaar overlast. Wat kan ik doen?

Algemeen

Je kunt een mail sturen naar studentwoonconsulent@wonenbreburg.nl als je overlast ervaart van medebewoners of andere bewoners in de omgeving. Dit kun je ook doen als er andere problemen op de afdeling zijn en jullie er samen niet uitkomen. De woonconsulent neemt dan contact met je op.

Ik woon in een appartement. Waar laat ik mijn huisvuil?

Algemeen

 • Het gewone huisvuil doet u in vuilniszakken in de afvalcontainers of in de stortkokers van uw flat.
 • Deze leegt de Afvalservice van de Gemeente Breda of de Gemeente Tilburg regelmatig.
 • In Tilburg hebben alle studentenpanden rolcontainers waar het huisafval in kan

Kan het zijn dat de rechter de huurovereenkomst ontbindt bij sociale klachten?

Algemeen

Dat kan. Rechters komen niet zomaar tot zo'n beslissing. Er moeten wel zwaarwegende belangen zijn om het huurcontract te ontbinden. Belangrijk is dan ook dat er een degelijk dossier is opgebouwd.

Kan ik een sociale klacht anoniem melden?

Algemeen

 • Ja, alleen is het dan niet mogelijk een antwoord aan u te geven over de afhandeling van de klacht.
 • Een anonieme klacht kan niet in een eventuele procedure gebruikt worden. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
 • Heeft u melding betrekking op een strafbaar feit? meldt u dit dan bij: "meld misdaad anoniem"via telefoon nummer 0800-7000

Kan WonenBreburg een poort plaatsen in mijn achterpad of brandgang?

Algemeen

 • Wilt u een poort in uw achterpad/brandgang? Geef dat dan aan ons door via de klantenlijn van WonenBreburg via 088-496 00 00 tijdens werkdagen tussen 08.30u-17.00u.
 • WonenBreburg is geen voorstander van het afsluiten van brandgangen en achterpaden door poorten. Deze worden vaak niet goed afgesloten en ze worden vaak vernield. WonenBreburg gaat altijd met u in gesprek om te bekijken hoe we samen een veilige(re) wijk kunnen maken.

Mag ik op mijn balkon barbecue├źn?

Algemeen

Dit mag alleen op een electrische barbecue. Dit mag niet op open vuur.

Moet ik een boete betalen als ik hennep kweek en ik betrapt word?

Algemeen

 • Ja, u moet alle kosten en boetes betalen.
 • Het gaat hier om kosten voor de schade aan de woning, het aftappen van energie, de rechtszaak en de belastingdienst. Deze kosten kunnen in de duizenden euro's lopen.

Valt vervuiling ook onder overlast?

Algemeen

Ja, indien u zich zorgen maakt over vervuiling door buren, kunt u dit bespreken met de buurtbeheerder. Indien u klachten heeft over zwerfvuil bij u in de buurt, kunt u dit melden bij de gemeente.

In Breda kunt u een melding doen via de site van de gemeente of melden via de BuitenBeter app. In Tilburg kunt u een melding doen via de site van de gemeente of melden via de Fixi app.

Waar kan ik hennepoverlast melden?

Algemeen

U kunt overlast van hennep op de volgende manier:

 • De politie via nummer 0900-8844
 • WonenBreburg via onze klantenlijn 088-496 00 00
 • Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Waar kan ik terecht met klachten over de schoonmaak in mijn woongebouw?

Algemeen

 • U kunt contact opnemen met de buurtbeheerder of complexbeheerder.
 • De buurtbeheerder of complexbeheerder houdt toezicht op de schoonmaak werkzaamheden.

Waar moet ik grof huisvuil aanbieden?

Algemeen

 • Grof huisvuil, zoals meubels en witgoed, kunt u gratis naar het milieustation brengen.
 • Het adres, de openingstijden en de aanbiedregels vindt u op www.breda.nl of www.tilburg.nl.
 • De Afvalservice van de gemeente kan het grof huisvuil ook ophalen. Hiervoor maakt u een afspraak op www.breda.nl of op www.tilburg.nl.

Poster aanbieden grofvuil

Wat kan ik doen als ik overlast ervaar?

Algemeen

Spreek je buurtgenoot aan; wacht daar niet te lang mee, om een conflict te voorkomen. Bij geen resultaat:

Benieuwd hoe buurtbemiddeling werkt? Bekijk dit filmpje op Youtube,

Tips om overlast te voorkomen:

 • Maak kennis met je buren;
 • Maak afspraken met elkaar over belangrijke zaken zoals schoonmaak;
 • Maak weinig of geen lawaai;
 • Informeer buren bij het geven van een feest of andere geluidsoverlastgevende activiteiten;
 • Zet muziek niet te hard of gebruik een koptelefoon;
 • Plaats geen spullen in gemeenschappelijke ruimtes;
 • Zet de vuilnis op de juiste tijd en plaats buiten;
 • Zorg dat de buren geen last hebben van jouw huisdieren.

Wat zijn de gevolgen als ik hennep kweek en betrapt wordt?

Algemeen

Hennep kweken is verboden! WonenBreburg tolereert dit niet. Wordt er bij jou hennep gevonden dan:

 • vragen we de kantonrechter om het huurcontract te beëindigen. In nagenoeg alle gevallen gaat de rechter akkoord en raak je je woning kwijt. De kosten van een procedure worden op jou verhaald. 
 • brengen we alle schade die gevolg zijn van de hennepkwekerij bij jou in rekening. Je riskeert bovendien een forse boete.
 • wordt in Tilburg je inschrijving bij Woning in Zicht geblokkeerd voor een periode van 2 jaar vanaf het moment dat hennep wordt gevonden. Hierdoor kun je twee jaar geen woonruimte krijgen via Woning in Zicht.
 • kom je in Breda op de controlelijst van Klik voor Wonen. Je inschrijving bij Klik voor Wonen wordt geblokkeerd voor een periode van 3 jaar vanaf het moment dat hennep wordt gevonden. De blokkade wordt direct na de vondst van hennep in je inschrijving gezet.

Je kunt ook geldproblemen krijgen doordat je geld terug moet betalen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de gemeente en het energiebedrijf.

Er groeit veel onkruid in onze brandgang / achterpad. Komt WonenBreburg dit verwijderen?

Algemeen

Het schoon en vrij houden van de brandgang is de verantwoordelijkheid van de huurders die een woning huren grenzend aan de brandgang. 

Hoe kom ik aan een milieupas?

Algemeen

Om afval te brengen bij de milieustraat in Tilburg, heeft u een milieupas nodig. De milieupas is adresgebonden. Bent u de pas verloren of is er geen milieupas in uw nieuwe woning aanwezig? Dan kunt u zelf bij de Gemeente Tilburg een nieuwe pas aanvragen. U betaald € 12,50 voor een nieuwe pas. Gaat u verhuizen? Laat de milieupas dan achter in de woning.