Huurachterstand

Vindt u het moeilijk om goed met geld om te gaan? Maakt u snel schulden? Wij kunnen u adviseren. Ook op internet vindt u allerlei tips. Heeft u professionele hulp nodig? Neem dan contact op met Bureau Schuldhulpverlening van gemeente Tilburg www.tilburg.nl/schulden of de gemeente Breda www.breda.nl/schuldhulpverlening.

Veel gevraagd over Huurachterstand

Hoe weet ik of ik een huurachterstand heb?

Algemeen

Wanneer u een huurachterstand heeft, zult u een herinnering en/of een aanmaning ontvangen per mail of per post. Ook kunt u zien of u een huurachterstand heeft door in te loggen op uw persoonlijke pagina. U kun ook bellen naar WonenBreburg op telefoonummer 088-496 00 00.

  • U kunt ook een van onze woonwinkels bezoeken. Onze woonwinkel in Breda bevindt zich aan de Schorsmolenstraat 48, 4811 VP, Breda en onze woonwinkel in Tilburg bevindt zich aan de Joannes van Oisterwijkstraat 35, 5041 AB, Tilburg.
  • De woonwinkels zijn geopend op op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak).

Waar staat de afkorting SHV voor?

Algemeen

SHV staat voor Schuldhulpverlening

Wanneer en hoe kan ik schuldhulpverlening aanvragen?

Algemeen

Soms is wat financiële ondersteuning fijn. Zowel de gemeente Tilburg als de gemeente Breda kunnen u deze hulp bieden.

Gemeente Tilburg
U kunt zich bij de gemeente Tilburg melden bij Bureau Schuldhulpverlening. (Spoorlaan 448, 5038 CH Tilburg). Zij voeren dan een aantal gesprekken met u en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Kan Bureau Schuldhulpverlening u niet verder helpen? Dan kunnen zij u doorverwijzen naar de juiste hulpverlening

Gemeente Breda
U kunt zich bij de gemeente Breda online aanmelden, of u kunt bellen naar telefoonnummer 14 076.
U kunt zich ook aanmelden bij Zorg Voor Elkaar Breda. Zij gaan samen met u uw situatie bespreken en kijken welke hulpverlening bij u past. U kunt telefonisch contact met Zorg voor Elkaar opnemen, of u kunt langskomen bij een inlooppunt

Zijn er samenwerkingen voor het signaleren en oplossen van betalingsachterstanden?

Algemeen

Hoe eerder de betalingsachterstanden in beeld zijn, hoe sneller er kan worden toegewerkt naar een oplossing. WonenBreburg kiest voor een persoonlijke aanpak en zoekt actief contact met huurders, dit doen wij in samenwerking met hulpverleningsinstanties.

Gemeenten zijn vanaf 1-1-2021 wettelijk verplicht om na een melding van betalingsachterstand hulpverlening aan te bieden. Dit geldt voor alle vaste lasten partners, zoals de woningcorporaties, energiebedrijven, waterschap en zorgverzekeraars. WonenBreburg zal het incassotraject eerst zelf helemaal doorlopen en proberen op allerlei manieren contact met de huurder te krijgen. Hieronder valt ook een huisbezoek. Als WonenBreburg geen contact krijgt, wordt de achterstand aangemeld bij de gemeente.

Werkwijze vroeg eropaf/Eropaf Gemeente Breda
De werkwijze is erop gericht om de inwoners van Breda met beginnende betalingsachterstanden snel te helpen. Dit voorkomt grotere financiële problemen en maatschappelijke kosten. De Gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het IMW / schuldhulpverlening werken in dit project samen. Indien er bij de aanmelding 1 maand huurachterstand is, wordt er binnen de gemeente gekeken of er meerdere vaste lasten partners zijn die ook een betalingsachterstand hebben op dit adres. Indien dit inderdaad zo is, dan gaat maatschappelijk werk proberen contact met huurder te krijgen om de juiste hulp aan te bieden. Indien er meer dan 1 maand achterstand is wordt deze achterstand aangemeld bij Eropaf en gaat er een schuldhulpverlener op af.

Werkwijze ‘Vroeg Erbij’ Gemeente Tilburg
WonenBreburg werkt samen met de gemeente Tilburg in de aanpak Vroeg Erbij.
Wanneer een huurder een huurachterstand heeft, dan zal de gemeente Tilburg, uit eigen beweging, hulp aanbieden. De gemeente gaat samen met de huurder kijken wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Door er vroeg bij te zijn, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden bij de huurders. De hulpverlening is vrijwillig. Staat de huurder niet open voor hulp, dan kan de huurder dit melden bij zowel WonenBreburg als de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/vroegerbij