Huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt hierover een brief met meer informatie en de nieuwe huurprijs. 

Veel gevraagd over Huuraanpassing

Waarom verhoogt WonenBreburg de huur per 1 juli 2024?

Algemeen

We verhogen de huur omdat ook voor ons de kosten stijgen. Het geld dat u aan huur betaalt, gebruikt WonenBreburg voor de bouw van nieuwe woningen en om bestaande woningen te onderhouden en energiezuiniger te maken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het fijn wonen is in de wijken en buurten, daar werken we ook in 2024 hard aan.

Hoe bepaalt WonenBreburg mijn huurverhoging per 1 juli 2024?

Algemeen

Ieder jaar in juli mogen woningcorporaties de huurprijs aanpassen. Dat heeft de overheid zo bepaald op basis van de inflatie in 2023 en 2024. De overheid heeft ook bepaald hoeveel de huurprijs mag stijgen. Voor 2024 is de maximale huurverhoging voor een sociale huurwoning 5,8%. Dit bedrag of percentage hangt af van uw huidige huur of van uw inkomen. WonenBreburg heeft besloten de huur voor sociale huurwoningen te verhogen met 5,3%. De huur voor woningen in de vrije sector wordt verhoogd met 5,5%.

Was het inkomen van uw huishouden hoger dan de inkomensgrens van € 52.753,- (eenpersoons huishouden) of € 61.046,- (meerpersoonshuishouden) dan verhogen we uw huur met € 50,-. Was het inkomen van uw huishouden in 2022 hoger dan de inkomensgrens van € 62.191,- (eenpersoons huishouden) of € 82.921,- (meerpersoonshuishouden) dan verhogen wij uw huur met € 100,-. 

Het is mogelijk dat uw huurverhoging toch lager is dan € 50,- of € 100,-. Dat komt omdat we op basis van de WWS-punten (woningwaarderingsstelsel) van uw woning de huur niet verder mogen verhogen. Dat doen we dan ook niet.

Geeft WonenBreburg de nieuwe huurprijzen per 1 juli 2024 door aan de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, WonenBreburg geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. Voor de zekerheid vragen we u ook de nieuwe huurprijs door te geven via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen. De Belastingdienst past uw huurtoeslag niet meteen aan. Aan het einde van het jaar verrekent de Belastingdienst dit met u.

Ik kan de huur niet/moeilijk betalen. Wat nu?

Algemeen

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Huurincasso van WonenBreburg. Dat kan binnen kantooruren via onze klantenlijn: 088-496 00 00. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij kunnen helpen.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe kan ik dat doen?

Algemeen

 • Bent u het niet eens met de huurverhoging die wij u voorstellen? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken vóór 1 juli 2024. Dit doet u door het bezwaarformulier in te vullen of het bezwaarformulier hier te downloaden. Op dit bezwaarformulier staat aangegeven welke bewijsstukken wij van u nodig hebben en waar u dit naartoe moet sturen. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan binnen kantooruren contact met ons op via onze klantenlijn: 088-496 00 00.
 • Wij overleggen met u over de reden van uw bezwaar. Kunnen we het samen niet eens worden? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie om een uitspraak te doen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Maar zowel u als WonenBreburg kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Ik woon in een woning in de vrije sector. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels. Alleen als de voorgestelde huurverhoging meer is dan maximaal is toegestaan, kan bezwaar worden gemaakt. Dat is niet het geval. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ik woon in een woning in de vrije sector en kan deze door de huurverhoging lastig meer betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt altijd contact opnemen met de afdeling huurincasso van WonenBreburg. Hoe eerder u dit laat weten, hoe sneller en beter we u kunnen helpen. Is uw inkomen structureel gedaald? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk via Woning In Zicht (Tilburg) of Klik voor Wonen (Breda) te gaan reageren op woonruimte die meer passend is bij uw inkomen.

Welke servicekosten passen wij aan per 1 juli 2024?

Algemeen

Per 1 juli 2024 wordt de vergoeding voor het rioolfonds verhoogd met 7,5%.

De vergoeding voor achterpadverlichting gaat met 32% omlaag. U ontvangt hiervoor in 2024 minder vergoeding. De kosten voor algemene elektra wordt met 32% verlaagd, waardoor u hiervoor minder gaat betalen.

Ik wil bezwaar maken tegen de hoogte van mijn servicekosten, hoe doe ik dat?

Algemeen

Bezwaar maken tegen de hoogte van uw servicekosten doet u niet bij WonenBreburg, maar bij de Huurcommissie. Hiervoor kunt op de website van de Huurcommissie een speciaal verzoekschrift indienen.

Wanneer heb ik recht op huurverlaging?

Algemeen

De wettelijke regeling waarbij huurders met een laag inkomen in 2023 een eenmalige huurverlaging kregen, loopt nog tot december 2024 door. Je komt hiervoor in aanmerking als:

 • je niet eerder een huurverlaging kreeg in 2023.
 • je al vanaf 1 maart 2023 of langer in dezelfde zelfstandige huurwoning woont. Je kunt geen huurverlaging aanvragen voor een huurcontract dat na 1 maart 2023 is aangegaan.
 • je huur op 1 juli 2024 hoger zal zijn dan € 577,91 netto per maand.
 • je alleen woont en je inkomen niet meer is dan € 24.840,- per jaar (of € 26.430,- als je AOW krijgt) of;
 • je met 2 of meer personen woont en het totale inkomen van het huishouden niet meer is dan € 32.370,-per jaar (of € 35.150,- als je AOW krijgt).
  Daarbij wordt het inkomen van inwonende kinderen vanaf 23 jaar ook volledig meegeteld in het huishoudensinkomen. Voor inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar telt alleen het inkomen mee dat boven € 22.356,- uitkomt.

Mijn kale huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 879,66. Krijg ik nog steeds huurtoeslag?

Algemeen

 • Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen.
 • Ontvangt u nog geen huurtoeslag en wilt u huurtoeslag gaan aanvragen bij de Belastingdienst? Dan mag uw kale huur niet hoger zijn dan € 879,66. Wij verlagen uw huurprijs, zodat u huurtoeslag kunt ontvangen. U dient wel te bewijzen dat uw inkomen is gedaald. Wij vragen u om schriftelijk een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Dit doet u door het voorstel tot huurverlaging in te vullen. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn: 088-496 00 00.

Kan ik bezwaar maken, omdat ik vind dat er onderhoudsgebreken zijn?

Algemeen

U kunt géén bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, omdat er volgens u sprake is van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte. Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen? Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

Ik ben het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg over mijn bezwaar tegen de huurverhoging. Wat kan ik nu doen?

Algemeen

 • Als u het niet eens bent met de uitspraak van WonenBreburg, dan kunt u aangeven dat u wilt dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie.
 • Wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Huurcommissie en krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan wordt uw huurverhoging aangepast en het eventueel teveel betaalde bedrag terugbetaald. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u een bedrag van € 25,- betalen.

Hoe lang duurt het voordat u een reactie krijgt op uw bezwaarschrift over de huurverhoging?

Algemeen

 • Uw bezwaar wordt voor 21 juli 2024 behandeld door WonenBreburg. U krijgt dus uiterlijk 21 juli 2024 bericht van ons.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg? Geef dan aan dat u wilt dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Neemt de Huurcommissie het bezwaar in behandeling en krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan wordt uw huurverhoging aangepast en krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag terug. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u een bedrag van € 25,- betalen.

Ik wil de huurverhoging per 1 juli 2024 pas gaan betalen als mijn bezwaar is afgehandeld. Mag dat?

Algemeen

Heeft u uw bezwaar ingediend? Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen totdat het bezwaar afgehandeld is.

Let op:
Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn.

Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan moet u de betalingsachterstand alsnog betalen.