huurverhoging

Huurverhoging per 1 juli 2018

Ieder jaar op 1 juli passen we de huur aan. Wat uw huurverhoging is, hangt onder andere af van uw huishoudinkomen van 2016.

Er zijn drie mogelijkheden indien u een sociale huurwoning huurt:
1. een huurverlaging
2. een huurverhoging, deze is maximaal 2,4%, als uw totale huishoudinkomen in 2016 maximaal € 41.056 was en maximaal 5,4% als uw totale huishoudinkomen in 2016 hoger dan €41.056 was.
3. een huurbevriezing, dan blijft uw huur hetzelfde.

U ontvangt voor 1 mei 2018 een brief waarin staat hoe uw huur per 1 juli 2018 wordt aangepast.
Hieronder leest u wat dit betekent.

Was uw huishoudinkomen (van 2016) maximaal € 41.056?
Uw huurverhoging is maximaal 2,4%. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van de zogenaamde streefhuur van uw woning. Dit is de huur die volgens WonenBreburg past bij uw woning.
• Is de huur die u nu betaalt, meer dan € 100 lager dan deze streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging van 2,4%.
• Is de huur die u nu betaalt, tussen € 40 lager en € 100 lager dan de streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging van 1,4%.
• Is de huur die u nu betaalt, tussen €40 onder streefhuur en €40 boven streefhuur? Dan blijft de huur die u nu betaalt, hetzelfde: u krijgt 0% huurverhoging.
• Is de huur die u nu betaalt, meer dan €40 euro hoger dan de streefhuur? Dan krijgt u geen huurverhoging. In deze gevallen verlagen we de huur. Deze is dan na verlaging nooit meer dan €40 hoger dan de streefhuur.

Was uw huishoudinkomen (van 2016) meer dan € 41.056?
Dan krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging. De hoogte hiervan is afhankelijk van de huur die u nu betaalt voor uw woning:
• Betaalt u, zonder servicekosten, minder dan €640,14 huur? Dan krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4%.
• Betaalt u, zonder servicekosten, meer dan €640,14 huur? Dan krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,0%.

Vrije sectorwoning
Huurt u bij WonenBreburg een vrije sectorwoning, ofwel een woning met een geliberaliseerd huurcontract?
Dan geldt bovenstaande voor u niet, maar is uw huurverhoging 1,4%, 2,4%, 3,4% of 4,4%, afhankelijk van de streefhuur van de woning

Waarom krijgt u deze huurverhoging?
WonenBreburg vindt het belangrijk dat haar huurders betaalbaar kunnen (blijven) wonen. We zijn dan ook erg blij dat we meer dan de helft van onze huurders per 1 juli 2018 geen huurverhoging geven. We vragen alleen een huurverhoging aan de huurders waarvan de huidige huur ver van de streefhuur ligt of aan de huurders die een hoger inkomen hebben. Met de huurinkomsten zorgen we er onder andere voor dat we het gebruikelijke onderhoud aan uw woning kunnen blijven doen en de verhuurdersheffing kunnen betalen. Dit is een belasting die WonenBreburg, net als alle andere Nederlandse woningcorporaties, moet betalen aan de overheid.

Wilt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging?
Klik dan hier voor het bezwaarformulier. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Vul dit formulier in en stuur het naar:

WonenBreburg
Postbus 409
5000 AK Tilburg

Wilt u het bezwaarformulier liever thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn: 0900-0209 (lokaal tarief).

Wilt u een voorstel tot huurverlaging indienen, omdat u verwacht dat uw inkomen in 2018 gaat dalen?
Klik dan hier voor het formulier voorstel tot huurverlaging. Vul dit formulier in en stuur het naar:

WonenBreburg
Postbus 409
5000 AK Tilburg

Wilt u het formulier voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn: 0900-0209 (lokaal tarief).

Wanneer krijgt u van WonenBreburg reactie op uw bezwaar of voorstel tot huurverlaging?
WonenBreburg probeert zo snel mogelijk op uw bezwaar te reageren. U krijgt in ieder geval voor 21 juli 2018 bericht van ons of wij het eens zijn met uw bezwaar of voorstel tot huurverlaging.

Uw huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 710,68. Krijgt u nog steeds huurtoeslag?
Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen als u nu ook huurtoeslag ontvangt. Ontvangt u nog geen huurtoeslag en wilt u huurtoeslag gaan aanvragen bij de Belastingdienst? Dan mag uw huur, inclusief subsidiabele servicekosten, niet hoger zijn dan € 710,68. U kunt het formulier verzoek tot huurverlaging indienen.

Meer informatie over de huurverhoging?
Kijk voor alle informatie over de huurverhoging per 1 juli 2018 bij de veelgestelde vragen.

Let op!
* Automatische overschrijving via uw bank
Laat u uw bank de huur iedere maand automatisch overschrijven, dan moet u uw nieuwe huur zélf doorgeven aan uw bank. Doe dit op tijd. Dan voorkomt u dat u niet het juiste huurbedrag betaalt en mogelijk een betalingsachterstand krijgt.

* Automatische incasso via WonenBreburg
Heeft u er voor gekozen uw huur te betalen via automatische incasso via WonenBreburg, dan hoeft u niets te doen. Wij passen dan het huurbedrag voor u aan.

* Aanvraag automatische incasso
Wilt u WonenBreburg machtigen om uw huur automatisch af te schrijven? Print dit formulier dan uit en vul het in. U kunt het daarna inscannen en mailen naar contact@wonenbreburg.nl of opsturen naar:

WonenBreburg
Postbus 409
5000 AK TILBURG