Toestemming onderhuur

Uw gegevens

Onderhuur mag voor de duur van maximaal één jaar

Huurcontract

Huurder sluit met onderhuurder een huurcontract, waarbij hij gebruik maakt van het huurcontract en de algemene voorwaarden die WonenBreburg hiervoor ter beschikking stelt. Kopieer en plak deze link in uw browser om dit contract te downloaden: https://www.wonenbreburg.nl/media/1166/huurovereenkomst-onderhuur.pdf

Huurprijs

De huurprijs die de huurder berekent aan de onderhuurder stemt overeen met de huurprijs die WonenBreburg berekent aan de huurder. De huurder overhandigt aan WonenBreburg een kopie van het afgesloten huurcontract. Is het huurcontract beëindigd? Dan stelt de huurder WonenBreburg hiervan schriftelijk op de hoogte.