Aanvraag medehuurderschap

Uw gegevensBovenstaande persoon vraagt WonenBreburg om toestemming om de volgende persoon te registreren als medehuurder op bovenstaand adres.

Dit met ingang van onderstaande datum (onder voorbehoud van schriftelijke goedkeuring van WonenBreburg).

Vul in vanaf welke datum de medehuurder ingeschreven moet staan

Gegevens van de persoon die medehuurder wil worden:

Voor ieder meeverhuizend persoon een formulier invullenDe medehuurder is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Voeg bij huwelijk of geregistreerd partnerschap een kopie van het trouwboekje of partnerregistratie toe. Is er geen sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap? Voeg dan een bewijsstuk toe waaruit blijkt dat u een duurzame relatie heeft van tenminste twee jaar. Bewijs hiervan zijn bijvoorbeeld gezamenlijke verzekeringen en/of bankafschriften van uw gezamenlijke huishouden.

Bedankt voor het invullen van dit formulier en het meesturen van de bewijsstukken. Klik hieronder op 'Verzenden', dan verstuurt u de gegevens naar WonenBreburg.